Raoul Hedebouw (44) is de enige kandidaat om voorzitter te worden van de PVDA. Dat heeft de linkse partij woensdag bekendgemaakt. De verkiezing vindt plaats op 5 december op het statutair congres.

De kandidatuursmogelijkheden waren beperkt, aangezien ze voorbehouden zijn aan de leden van de nationale raad van de partij. Die bestaat uit 50 personen, benoemd door de afgevaardigden van ongeveer 400 lokale afdelingen van de PVDA (secties gevormd per district of per bedrijf). De verkiezing vindt plaats op 5 december tijdens een nationale conventie die wordt bijgewoond door 883 afgevaardigden van lokale afdelingen - met stemrecht -, andere leden en externe gasten. De partij plant tot nu toe het congres fysiek te organiseren, in overeenstemming met de gezondheidsregels. Er worden zo'n 2.000 men sen verwacht.

De komende weken worden nog meer benoemingen verwacht. Peter Mertens verlaat de partijleiding niet en er is sprake van een functie van secretaris-generaal, luidt het op het hoofdkwartier van de PVDA. Raoul Hedebouw wordt vervangen als fractieleider in de Kamer. Ook de kwestie van het vicevoorzitterschap zal binnenkort moeten worden geregeld. Die functie wordt momenteel uitgeoefend door David Pestieau, ook directeur van het studiecentrum. Volgend jaar benoemt de partij ook een politiek directeur, een nieuwe functie.

Een verwachte kandidatuur

De kandidatuur van Hedebouw komt niet als een verrassing. Onder meer als woordvoerder sinds 2005, heeft de Luikenaar er in belangrijke mate toe bijgedragen dat de PVDA de opkomende politieke partij in het Franstalige deel van het land is geworden.

Net als andere figuren van de PVDA is Raoul Hedebouw een van de "rode prinsen" van de partij. Zijn vader Hubert, een Limburgse psycholoog die in een fabriek ging werken, werkte mee aan de oprichting van AMADA (Alle Machten Aan De Arbeiders), de voorvader van de partij.

Hedebouw, die gepassioneerd is door ornithologie, studeerde plantkunde aan de Universiteit van Luik. Hij nam in 1996 deel aan studentenstakingen tegen de plannen van de toenmalige regering van de Franse Gemeenschap en maakte een opmerkelijke verschijning een jaar later tijdens de Veelkleurige Mars voor Werkgelegenheid georganiseerd in Clabecq, samen met vakbondsman Roberto D'Orazio.

In 2012 won Raoul Hedebouw zijn eerste verkiezingsmandaat door gemeenteraadslid te worden in Luik. Bij de parlementsverkiezingen van 2014 was hij een van de twee PVDA'ers die, samen met Marco Van Hees, in de Kamer werden gekozen. Hij vestigde zich al snel als een van de stemmen van de oppositie tegen de regering-Michel. De video's van de toespraken van een perfect tweetalige Hedebouw, die de partij op grote schaal verspreidde op sociale netwerken, kenden succes en vestigden zijn bekendheid in het zuiden van het land als energiek en welbespraakt, bijwijlen zowel komisch als ernstig. Het succes van de PVDA zette het Franstalige politieke spectrum op zijn kop. Het boegbeeld kreeg ook kritiek te verduren: een heraut van de arbeidersklasse voor de ene, voor anderen populistisch en een demagoog.

In 2019 werd hij herkozen in de Kamer samen met 12 andere afgevaardigden van de partij. Hedebouw werd fractieleider. Een bonte regering van socialisten, liberalen, ecologisten en de CD&V verving na ruim een ??jaar onderhandelen een rechtse regering. De toch al gecompliceerde relatie tussen de PVDA en de PS, die nu aan haar linkerzijde wordt bedreigd, verslechterde verder. Beide partijen botsten in de Kamer regelmatig.

Hoewel de stijl van de toespraken van Raoul Hedebouw nauwelijks veranderde, gebruikt hij nu vaker het Nederlands, een teken dat de communistische partij meer op kiezers wil mikken in het noorden van het land. De partij, opgericht in Vlaanderen, telt een groot aantal kaderleden en zelfs Waalse verkozenen die Vlaams zijn en moet leven met de paradox dat ze vooral succesvol is in het zuiden van het land. Hedebouw is ook woordvoerder van de PVDA. Trouw aan de methoden van zijn partij, neemt hij deel aan grote vakbondsdemonstraties en brengt hun eisen naar de Kamer. 

In het parlement houdt hij zich vooral bezig met zaken die te maken hebben met werkgelegenheid. Door voorzitter te worden, krijgt de Luikenaar van Limburgse afkomst de taak om het succes van een partij die onder leiding van Peter Mertens is gestart, te consolideren. Als het succes is wat de peilingen voorspellen, stelt zich een existentiële kwestie: die van deelname aan de macht, die de PVDA tot nu toe zorgvuldig heeft afgehouden.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.