De vraag naar voedselhulp in België gaat in stijgende lijn, zegt Resto du Coeur. "Door de versnippering van de hulp, het onevenwicht wat betreft de aanwezigheid van de verschillende spelers en het gebrek aan betrouwbare cijfers, financiële en menselijke middelen, zijn de mogelijkheden voor de spelers beperkt.

"De organisatie bundelde daarom een aantal eisen in een memorandum. Een eerste punt daarin is de versterking van het voedselhulpnetwerk in België. "Elke speler handelt op zijn eigen manier zonder overkoepelende coördinatie en structuur", zegt de organisatie. Bovendien bestaan er grote verschillen tussen de gewesten en de gemeenschappen. "Door het netwerk beter te structureren en de krachten te bundelen, kan men versnippering vermijden. De oprichting van een unie van de belangrijkste federaties in de sector en van een nationaal overlegorgaan dat met alle overheidsniveaus werkt, zullen daar ook toe bijdragen", zegt Jean-Gérard Closset, voorzitter van de Federatie van het Belgische Resto du Cœur.

Ander actiepunt is de kwaliteit, de bevoorrading en de verdeling van de voedselhulp. Wat dat betreft vraagt Resto du Coeur dat de autoriteiten een gecentraliseerde en gecoördineerde logistieke database oprichten, met de hulp van alle representatieve spelers in de sector. Resto du Cœur pleit ook voor een betere coördinatie van de logistiek tussen verenigingen.

Nog in het memorandum: de vraag om aangepaste middelen en "een aanzienlijke verhoging van de enveloppe voor armoedebestrijding en voor voedselhulp". De organisatie pleit daarnaast ook voor een betere berekening van de hulpvraag, die aansluit op de reële behoeften, en een mensgerichte, sociale begeleiding van de begunstigden. 

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.