Bij de aanstelling van Roel Van Giel als voorzitter in 2017 werd Greet Van Kersschaever benoemd als ondervoorzitter. Ze verlengde dit mandaat voor twee jaar bij de start van het huidige bestuur in 2019. Vanuit haar rol als ondervoorzitter nam Greet Van Kersschaever de voorbije jaren ook heel wat mandaten op in diverse organen, waarbij ze steeds veel belang hechtte aan preventie en de huidige veranderingen in de gezondheidszorg met de belangrijke rol van de huisarts als spilfiguur. Naast haar betrokkenheid binnen het bestuursorgaan is ze huisarts in het Wijkgezondheidscentrum De Ridderbuurt in Leuven. 

Na een engagement van vier jaar draagt Greet Van Kersschaever de functie van ondervoorzitter nu over aan dokter Siegfried Van Eygen. Siegfried Van Eygen is huisarts in een netwerkpraktijk in Bissegem en is, gezien zijn betrokkenheid bij verschillende activiteiten van Domus Medica, geen onbekende voor de organisatie. Ook hij is momenteel bezig aan zijn tweede mandaat als lid van het bestuursorgaan, waar hij de functie van secretaris uitoefende. Daarnaast zit Siegfried Van Eygen in het dagelijks bestuur van Alliantie Artsenbelang – Domus Medica (AADM) en zetelt hij als plaatsvervanger in de Nationale Commissie Artsen–Ziekenfonds (NCAZ). In het verleden was hij lokaal ook zeer actief in het West-Vlaamse Huisartsenplatform van waaruit hij het overleg en de intervisie tussen de kringen in de provincie mee heeft helpen bevorderen. 

Voorzitter Roel Van Giel: “We willen Greet Van Kersschaever graag bedanken voor haar inzet als ondervoorzitter en het gepresteerde werk. De komende twee jaar blijft ze actief deel uitmaken het bestuursorgaan, zodat de overdracht naar Siegfried Van Eygen vlot kan verlopen. Daarnaast zal ze ook enkele mandaten in diverse organen verderzetten.” Wie Siegfried Van Eygen zal opvolgen als secretaris is nog niet bekend. Het bestuursorgaan zal een nieuwe secretaris aanstellen tijdens het volgende overlegmoment.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.