De Vlaamse regering maakt vanaf 2021 jaarlijks 577 miljoen extra vrij voor de zorgsector. Daarvan gaat 412 miljoen naar de verhoging van de koopkracht van de zorgverleners en 165 miljoen naar maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals extra personeel en opleidingen.

Volgens Vlozo geeft de Vlaamse regering hiermee een signaal dat Vlaanderen haar verplegend en verzorgend personeel in de woonzorgvoorzieningen niet is vergeten. "Het zijn allemaal middelen die zullen ingezet worden voor een broodnodige inhaalbeweging die loonsverhogingen en maatregelen om de werkdruk te verlichten mogelijk maakt. Dit akkoord komt geen seconde te vroeg en is een stap in de goede richting", vertelt Peter Marquebreuck.

Vlozo benadrukt dat deze maatregelen niet enkel het verplegend en verzorgend personeel ten goede komen, maar ook de tienduizenden rusthuisbewoners. "Door de acute crisis van COVID-19 is het nu eindelijk voor iedereen duidelijk dat we als samenleving de uitdaging van de vergrijzing in de komende decennia niet het hoofd kunnen bieden zonder een visie en daaraan verbonden noodzakelijke investeringen in de Vlaamse woonzorgsector", aldus Marquebreuck. "Onze ouderen en de mensen die hen in hun zilveren jaren bijstaan hebben hier recht op. Hopelijk wordt COVID-19 voor hen de crisis die niet verspild werd." 

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.