De Koninklijke Schenking houdt zich aan de regels die het parlement heeft goedgekeurd over het domein van Laken. Dat heeft voorzitter van de beheerraad, Jan Smets, dinsdag beklemtoond in het federale parlement bij de presentatie van het jaarrapport. Daar bleek ook dat NMBS-topvrouw Sophie Dutordoir tot de beheerraad toetreedt.

In de commissie Financiën heropenden verscheidene parlementsleden de discussie over de toegankelijkheid van het koninklijke domein van Laken. Sommige bezittingen van de Schenking zijn open voor het publiek, zo legde Smets uit, maar er is ook een door het parlement aanvaarde schenkingsakte en een wet met de civiele lijst van de koning die het parlement goedkeurde en die de vorst het exclusieve recht over het domein van Laken geeft. "Dat moeten we respecteren", zei Smets. Het domein is overigens ook deels eigendom van de Regie der Gebouwen. 

De Koninklijke Schenking, een autonome openbare instelling, heeft interne hervormingen opgestart nadat een consortium van Vlaamse journalisten in 2019 de transparantie van het bestuur van de Schenking aan de kaak had gesteld. Er is een nieuwe boekhouding op poten gezet en de waardering van de bezittingen is aan de gang. De "biologische activa" (bomen, etc) worden bijvoorbeeld geraamd op 50 miljoen euro. Een openbare aanbesteding zal gelanceerd worden voor de evaluatie van andere bezittingen (gebouwen, parken, etc). Hun waarde zou in de rekeningen van 2022 moeten verschijnen. 

Ook de samenstelling van de beheerraad onderging wijzigingen. Smets, ex-gouverneur van de Nationale Bank, heeft het voorzitterschap overgenomen. Twee leden, onder wie econoom Geert Noels, hebben ontslag genomen. Volgens de krant De Tijd was er onenigheid over het bestuur van de instelling en van het personeel en over de figuur van Leopold II. Smets zei in het parlement dat hij niet op de hoogte was van andere motieven dan degene die Noels had aangehaald in zijn brief aan de beheerraad. "Er is geen discussie over Leopold II geweest in de beheerraad", zei de voorzitter. NMBS-topvrouw Dutordoir treedt dan weer toe tot de beheerraad.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.