Meer dan 3 miljoen vierkante meter nieuwe magazijnen. Zoveel is er tussen 2013 en 2019 aan nieuwe logistieke magazijnen - groter dan 40.000 vierkante meter - gebouwd. Dat is het equivalent van 443 voetbalvelden oftewel 1.174 vierkante meter per dag. Dat was nooit meer. En volgens vastgoedexpert CEUSTERS neemt dat aantal de komende jaren alleen nog maar toe. Dit jaar kwam er bijvoorbeeld naar schatting nog eens bijna 600.000 vierkante meter nieuwe stock bij, goed voor zo’n 1.644 vierkante meter per dag. 

Ook in 2021 en 2022 staat er al zo’n 400.000 vierkante meter nieuwe magazijnen in ons land in de pijplijn. Dat er steeds meer vraag is naar zo’n opslagplaatsen, is een direct gevolg van de coronacrisis en het feit dat we met z’n allen veel meer online bestellen. Winkels en bedrijven zijn verplicht om meer strategische voorraden aan te leggen.

Groter, gesofisticeerder en diverser

Al even opvallend. Er kwamen niet alleen meer distributiecentra bij, ze werden ook groter, gesofisticeerder en diverser. De zogenaamde ‘mega-distributiecentra’ of ‘super-magazijnen’. Concreet kwamen er sinds 2013 zo’n 41 van die super-magazijnen waarvan het overgrote deel is gebouwd in Vlaanderen. Een goed voorbeeld daarvan is de logistieke hub van Heylen Warehouses van 150.000 vierkante meter op een terrein in de Gentse haven. Van die grootorde staan er nog een 7-tal in de pijplijn. 

Vooral de haven van Antwerpen en Oost-Vlaanderen - met de haven van Gent - doen het goed. Zowat de helft van alle magazijnen werd in deze provincies gebouwd. Enkele kwamen op de grens met Vlaams-Brabant. 

Vorig jaar werd ook voor het eerst ooit meer dan 2 miljoen vierkante meter magazijnen in gebruik genomen, zo’n 8 procent meer dan in 2018. En alles ziet er naar uit dat de take-up dit jaar het record zal evenaren of zelfs verbreken. 

Lage leegstand

De gevolgen van die hausse op de markt van magazijnen zijn ondertussen duidelijk te zien. Vandaag staat amper één procent van alle magazijnen in België leeg. Dat is een historische leegstandsgraad en daarmee is België zelfs koploper van Europa. De direct beschikbare ruimte wordt in recordtijd verhuurd. 

“Voor alle markten is er een acuut tekort aan beschikbare ruimte. Daardoor beginnen de prijzen - die toch jaar en dag op zelfde niveau bleven - licht te stijgen. Vandaag is de gemiddelde huurprijs 43 euro per vierkante meter, in 2018 en 2017 was dit respectievelijk 42 en 41 euro. Maar opvallender was dat de hoogste huur in ons land steeg tot 55 euro per vierkante meter in Brussel, dat is ongezien.” vertelt Christophe Wuyts, Head of Industrial Agency, CEUSTERS

Nederland & Brexit

Jarenlang verloor ons land grote magazijnen - en dus inkomsten en werkgelegenheid - aan Nederland, te wijten aan een betere regelgeving rond nachtarbeid. Maar die tijd is nu stilaan voorbij, klinkt het bij CEUSTERS.  “Dat België de komende jaren een sleutelrol zal innemen voor de logistiek in Europa staat in de sterren geschreven. Niet alleen zullen er meer voorraden nodig zijn omwille van de e-commerce, maar ook onze ligging blijft o zo belangrijk. De huurprijzen liggen in Nederland  gemiddeld 20 procent hoger en ook de grondprijzen zijn enorm gestegen. België kan zich op dat vlak beter positioneren als kostenefficiënt alternatief. Bedrijven die zich willen vestigen in Europa maken dan snel de rekening. Bovendien vinden ze in Nederland amper nog medewerkers.” aldus Wuyts.

Tot slot zal ook de Brexit volgens de vastgoedexperten voor een versnelling zorgen op onze markt. Wanneer het Verenigd Koninkrijk een externe markt wordt, willen bedrijven een locatie binnen de eengemaakte Europese markt. België is interessant als toegangspoort, onder meer door de aanwezigheid van de Europese instellingen. Dat zal onze markt een extra boost geven, luidt het. 

Jarenlang verloor ons land grote magazijnen - en dus inkomsten en werkgelegenheid - aan Nederland, te wijten aan een betere regelgeving rond nachtarbeid. Maar die tijd is nu stilaan voorbij, klinkt het bij CEUSTERS. 

CEUSTERS werd begin 2013 opgericht om de bestaande bedrijfsstructuur te optimaliseren. Het gaat om een fusie van zusterbedrijven Immobiliën Hugo Ceusters NV en Shopping Center Management Services NV (SCMS) om zo een optimale samenwerking en informatiedoorstroming te garanderen. In 2017 werd sectorgenoot Devimo Consult nog gekocht. Op groepsniveau werkt CEUSTERS met circa 100 personen en werd er in 2020 een bruto-omzet van ruim 18 miljoen euro gegenereerd.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.