Stefan Delaet is voorzitter van Mobia


25 Feb
25Feb

Mobiliteitsorganisaties Febiac, Renta en Traxio gingen op de symbolische datum van 14 februari 2021 een samenwerkingsverband aan onder de naam ‘Mobia’. Deze koepelstructuur zal de drie federaties toelaten om gezamenlijke standpunten te ontwikkelen, te communiceren en te verdedigen, en om een ruimere dienstverlening te ontwikkelen voor de leden van elk van de drie organisaties. 

Mobia is geen fusie, maar een overkoepelende structuur die de 3 federaties toelaat om nauwer samen te werken voor alle gemeenschappelijke thema’s. Elk van de drie stichtende federaties behoudt naast Mobia dus nog zijn eigenheid en eigen organisatie.

Mobia wil door de gebundelde krachten en knowhow van Febiac, Renta en Traxio extra toegevoegde waarde creëren voor de respectievelijke leden, hun klanten, en voor de samenleving in het algemeen. Mobia is daarnaast ook – voor wat betreft de gemeenschappelijke belangen van de drie federaties – de spreekbuis naar alle externe partijen.

Mobia zal de krachten van de drie federaties bundelen voor  verschillende domeinen waar Febiac, Renta en Traxio in het verleden al hebben samengewerkt, zoals bijvoorbeeld communicatie en vorming. Na verloop van tijd zullen– in functie van maatschappelijke evoluties en de specifieke verwachtingen van de respectievelijke leden – nog andere activiteitendomeinen worden ontwikkeld. 

Ook de Verzoeningscommisie AUTO-MOTO die FEBIAC en TRAXIO samen hebben opgezet, valt nu onder Mobia. 

Stefan Delaet, voorzitter van Renta, zal de eerste 2 jaar het voorzitterschap van Mobia waarnemen. Philippe Dehennin en Didier Perwez, respectievelijk voorzitter van Febiac en Traxio, zijn ondervoorzitters. Het dagelijks bestuur is in handen van François-Xavier Dubois. Luc De Moor treedt op als moderator. 

De Raad van Bestuur is samengesteld uit 9 bestuurders, 3 van elk stichtend lid. Het voorzitterschap wisselt elke 2 jaar tussen de 3 federaties. De werkingsmiddelen komen van de 3 stichtende federaties. 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.