De vicegouverneur is van de andere taalrol dan de Gouverneur en vervangt hem bij dienstafwezigheid. Daarnaast neemt de vicegouverneur ook nationale en internationale representatietaken op zich. De functie was niet ingevuld sinds de vorige vicegouverneur, Pierre Wunsch, in 2019 Gouverneur werd. 

Via een Koninklijk Besluit dat vandaag in het Staatsblad werd gepubliceerd werd Steven Vanackere aangesteld tot vicegouverneur.

Steven Vanackere is lid van het Directiecomité van de Nationale Bank sinds 2 januari 2019, de dag waarop eregouverneur Jan Smets de Nationale Bank verliet. Als directeur leidt hij het departement Algemene statistiek, het departement Beheer microdata en de cel Afwikkeling. Hij staat dus in voor de belangrijke activiteit van verzameling en publicatie van data (nationale rekeningen van België, enquêtes ondernemers- en consumentenvertrouwen, statistieken buitenlandse handel, economische impactstudies havens en luchthavens, enzovoort). Daarnaast vallen ook de Centrales voor krediet aan particulieren en ondernemingen alsook de Balanscentrale onder zijn directeursbevoegdheid. De cel Afwikkeling, die zich toelegt op het beperken van de schade voor de financiële stabiliteit wanneer een kredietinstelling in de problemen komt, rapporteert eveneens aan hem. In die laatste rol is hij ook lid van de Europese Single Resolution Board (SRB).

Namens de Bank is Steven Vanackere ondervoorzitter van de Hoge Raad voor Werkgelegenheid en lid van de Hoge Raad voor Financiën, van de Raad van Bestuur van het Instituut voor Nationale Rekeningen en van de Raad van Bestuur van het Interfederaal Instituut voor Statistiek.

Steven Vanackere is licentiaat in de Rechten, licentiaat in de Economische Wetenschappen, master in de Wijsbegeerte en master in de Geschiedenis. Voor hij in 2019 werd benoemd tot NBB-directeur was hij onder meer vice-eersteminister (Financiën, Buitenlandse Zaken, Openbaar Ambt), senator, federaal en Vlaams volksvertegenwoordiger en Vlaams Minister.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.