Damien Gérard wordt vanaf 1 december de nieuwe auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA). De organisatie moet ook het mandaat van BMA-voorzitter Jacques Steenbergen opnieuw invullen. Wie hem zal opvolgen, is nog niet duidelijk.

Lees Meer  

Mark Andries, administrateur-generaal van VLAIO is door de Vlaamse Regering benoemd als bestuurder bij Cultuurloket vzw. Hij is één van de vijf leden van de raad van bestuur die door de Vlaamse Regering werden benoemd.

Lees Meer  

De ministerraad heeft Sophie du Bled vrijdag benoemd tot voorzitster van de raad van bestuur van HR Rail, zo heeft het kabinet van minister van Mobiliteit Georges Gilkinet in een verklaring bekendgemaakt.

Lees Meer  

Jos Vandekerkhof wordt de nieuwe medisch directeur van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Dr. Patrik Peene volgt hem op als voorzitter van de medische raad.

Lees Meer  

Peter Samyn (57 jaar) werd vrijdag 29 januari 2021 door de ministerraad benoemd als voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid. Als voorzitter van het directiecomité staat Peter Samyn voor de uitdaging om de FOD Sociale Zekerheid een nieuw elan te geven en om, samen met de beleidscellen van minister Frank Vandenbroucke (Sociale Zaken), minister Karine Lalieux (Pensioenen, Personen met een Handicap) en minister David Clarinval (Zelfstandigen), de FOD Sociale Zekerheid als netwerkorganisatie een unieke plaats te geven in het complexe administratief landschap van sociale zekerheid en sociale bescherming.

Lees Meer  

Europees Parlementslid Assita Kanko (40) stelt zich kandidaat voor het ondervoorzitterschap van haar partij N-VA. De huidige ondervoorzitter Lorin Parys heeft wel al laten weten dat hij zichzelf wil opvolgen. Andere namen die circuleren zijn die van Kamerleden Anneleen Van Bossuyt, Valerie Van Peel en Theo Francken.

Lees Meer  

Het Vlaams Parlement heeft Nils Duquet benoemd tot nieuwe directeur van het Vlaams Vredesinstituut. De raad van bestuur van het instituut wordt voorgezeten door voormalig Parlementsvoorzitter Jan Peumans.

Lees Meer  

Philip Declat (41) vervoegt Expense Reduction Analysts (ERA) als partner. Hij heeft een uitgebreide ervaring in zowel de financiële als logistieke sector.

Lees Meer  

G4S, de wereldleider in geïntegreerde beveiliging, heeft Bruin Bourgois aangesteld als haar nieuwe Cluster Managing Director voor België, Luxemburg en Frankrijk. Bourgois neemt deze taak over van CFO Luc Priem die sinds januari 2020 deze functie ad interim uitoefende.

Lees Meer  

De federale regering is het vrijdag niet eens geraakt over de opvolging van Paul Dujardin als CEO van Bozar, de grootste culturele instelling van het land. De voordracht van Christian Longchamp door minister Sophie Wilmès (MR), als vicepremier belast met de federale culturele instellingen, werd geblokkeerd op de ministerraad

Lees Meer