Nieuws #benoemingen


  •  23/04/2021 09:46

Jan Cornillie (Vooruit) wordt voorzitter van de spoorbeheerder Infrabel, Laurent Vrijdaghs (MR) van de luchtverkeersleider Skeyes. Econoom Koen Schoors (UGent) wordt onafhankelijk bestuurder bij de federale investerings- en participatiemaatschappij FPIM.

Lees Meer  
  •  16/04/2021 12:10

De federale regering draagt drie vrouwen voor om regent te worden bij de Nationale Bank (NBB): economieprofessor Géraldine Thiry, ULB-onderzoekster Louise Fromont en adjunct-administrateur-generaal van de SERV Helga Coppen.

Lees Meer  
  •  30/01/2021 10:37

Bij de FOD Binnenlandse Zaken wordt Laura Szabo voorzitter van het directiecomité. Bij de FOD Beleid & Ondersteuning krijgt Nicolas Waeyaert voortaan de touwtjes in handen. Hij komt van de FOD Economie, waar hij één van de directeurs-generaal is. Die FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie krijgt ook een nieuwe topvrouw: Séverine Waterbley. Ook zij is er op dit moment nog één van de directeurs-generaal. De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt voortaan dan weer geleid door Peter Samyn, die er nu al lid is van het directiecomité.

Lees Meer  
  •  27/01/2021 08:31

Vrijdag zal de regering nieuwe topambtenaren aanstellen voor vier overheidsdiensten die al lang door waarnemers gerund worden. Ze zetten meteen de toon van een uitgebreide reeks benoemingen waarmee Vivaldi het genderevenwicht van de regering wil doortrekken naar de administratie en de bestuursraden.

Lees Meer  
  •  13/01/2021 07:29

De Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter, een nieuwe auditeur-generaal en twintig assesoren. Minister van Economie Pierre-Yves Dermagne heeft 22 mandaten in te vullen. Huidig voorzitter is Jaques Steenbergen en Véronique Thirion is auditeur-generaal.

Lees Meer  
  •  12/01/2021 12:43

Kris Peeters is vandaag officieel benoemd tot vicevoorzitter en lid van het directiecomité van de Europese Investeringsbank (EIB). Hij neemt dan ook ontslag uit het Europees Parlement, waar hij wordt opgevolgd door zijn CD&V-partijgenoot Tom Vandenkendelaere.

Lees Meer  
  •  05/10/2020 16:07

De Britse fondsenreus Legal & General Group bindt de strijd aan voor meer etnische diversiteit in de raden van bestuur van de Britse en Amerikaanse beursgenoteerde ondernemingen.

Lees Meer