Op 2 juni organiseerde De Bestuurder een studiedag over ESG & Ethisch Leiderschap in samenwerking met Nyenrode Business Universiteit en GUBERNA. De belangrijkste conclusies geven we graag even mee.

Lees Meer  

ESG due diligence is een term die we steeds vaker horen als bedrijven investerings- en strategische beslissingen nemen. Maar wat betekent ESG due diligence eigenlijk - en wat moeten organisaties doen om ervoor te zorgen dat hun due diligence op het gebied van ESG op orde is?

Lees Meer  

ESG-criteria wegen ook bij fusies en overnames steeds meer door. Ze kunnen een voorgenomen operatie doen afspringen, stelt Christoph Schlotthauer, Managing Partner COFFRA en lid van Moore Global Corporate Finance.

Lees Meer  

Veel wereldwijde bedrijven geven nog steeds geen prioriteit aan milieu-, maatschappelijke en bestuursrisico’s (ESG - Environmental, Social, Governance) op bestuursniveau. Dit creëert zorgwekkende hiaten in hun evaluatie en beperking van deze toenemende gevaren, aldus een onderzoek dat recentelijk werd gepubliceerd door Marsh, 's werelds grootste verzekeringsmakelaar en risicoadviseur.

Lees Meer  

De Bestuurder organiseert op 2 juni een studiedag over ESG en ethisch leiderschap. We hadden alvast een boeiend gesprek met één van onze gastsprekers: Rika Coppens combineert haar rol als CEO van House of HR met bestuursmandaten bij Colruyt Groep, Euronext en het familiebedrijf La Lorraine. Ze kent de bestuurskamer dus zowel van de ‘de informatie-overdragende kant’ als de ‘informatie-ontvangende kant’.

Lees Meer  

België moet zijn verantwoordelijkheid nemen door een duidelijk actieplan op te stellen dat vervuilende technologieën inruilt voor hernieuwbare energie en een dalend energieverbruik. Dat is dinsdag de reactie van de Klimaatcoalitie vzw. "Het is aan onze politici om levensvatbare en eerlijke alternatieven op tafel te leggen", stelt Zanna Vanrenterghem, vicevoorzitter van de Klimaatcoalitie en projectleider bij Greenpeace.

Lees Meer  

Manon Janssen is CEO en voorzitter van de raad van bestuur van het internationale onderzoeks- en adviesbureau Ecorys. Via haar diverse mandaten als bestuurder en adviseur zoekt ze oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Janssen is in Nederland voorzitter van de Klimaattafel Industrie en van Topsector Energie. In België is ze niet-uitvoerend bestuurder bij GIMV en Ontex en recent werd ze klimaatregisseur van de stad Antwerpen.

Lees Meer  

Het World Economic Forum en de International Business Council bedachten hoe ESG-beginselen kunnen worden geoperationaliseerd en geïmplementeerd in allerhande soorten bedrijven. In deze checklist vindt u de aanbevolen bronnen, hulpmiddelen en vervolgstappen op een rij.

Lees Meer  

Bij het begin van een nieuw jaar pakt men al eens uit met een overzichtje van belangwekkende governance trends. Hier verlopen we de bevindingen van organisaties zoals de Europese Commissie, Russell Reynolds Associates, PWC , The BoardAgenda, The Corporate Governance Institute... Wat hebben zij voor u als bestuurder van een beursgenoteerde (of grotere) onderneming in petto?

Lees Meer  

André Nijhof is voltijds hoogleraar duurzaam ondernemen en verbinding aan de Nederlandse Nyenrode Business Universiteit. Hij is bovenmatig geïnteresseerd in hoe bedrijven duurzaamheid in hun kernprocessen verankeren. Voor De Bestuurder werkt hij graag mee aan deze voorbeschouwing op zijn Nyenrode Workshop tijdens onze ‘tweedaagse’ ESG & Ethisch Leiderschap in juni.

Lees Meer  

Sandra Gobert, executive director van GUBERNA ziet in het herstel van de pandemie, een uniek momentum om een groene, inclusieve en veerkrachtige economie op te bouwen. Als kennisinstituut voor bestuurders wil ze met GUBERNA duidelijkheid scheppen in de vele initiatieven die gelanceerd worden. Daarbij ligt de focus op 4 pijlers voor een duurzame transitie: ESG, board dynamics, ethisch leiderschap en digitale transformatie.

Lees Meer  

De overstromingen van vorige zomer in Wallonië maakten ons nog maar eens duidelijk dat er acties ondernomen moeten worden om de klimaatopwarming tegen te houden. Directeur Kathelijne Verboomen van het Kenniscentrum & Legal Services Acerta Consult geeft alvast vijf concrete manieren waarop bedrijven via een vergroening van de mobiliteit ook effectief een bijdrage kunnen leveren.

Lees Meer