Nieuws #goed bestuur


Lopen bestuurders van bedrijven niet te veel aan het handje van de CEO en het senior management? Bepalen die welke informatie ze geven en welke niet en sturen ze zo de beslissingen in de richting die ze wensen? Of kunnen bestuurders zich hiertegen wapenen en proactief bijdragen tot ingrepen die bedrijven doorheen een noodzakelijke transformatie leiden? We verzamelden alvast tien vragen die een bestuurder kan stellen.

Lees Meer  

Ecoda, de Europese confederatie van 21 nationale instituten voor bestuurders, lanceert een nieuwe gids voor beter bestuur. De gids wil bestuurders op weg helpen om meer echte waarde toe te voegen aan hun organisatie.

Lees Meer  

De recente verwikkelingen bij vzw LGU Academy, meer bekend onder de naam “Let’s Go Urban” zijn mede door de mediabekendheid van stichtster Sihame El Kaouakibi breed uitgesmeerd in de nationale pers. Hoewel vooral zij in het oog van de storm staat mogen we niet vergeten dat in principe alle bestuurders van de vzw LGU Academy collegiaal aansprakelijk zijn voor de al dan niet zware fouten die nu voorwerp worden van een gerechtelijk onderzoek.

Lees Meer  

De raad van bestuur beïnvloedt één van de meest kritische en duurzame activa: de bedrijfscultuur. Hoe kan een raad van bestuur er het best voor zorgen dat het zijn verantwoordelijkheid voor de bedrijfscultuur opneemt?

Lees Meer  

De nieuwe statuten van MU.ZEE besteden extra aandacht aan de principes van goed bestuur. Het aantal mandaten vanuit de Vlaamse Gemeenschap en de stad Oostende daalt, en voortaan zullen vier onafhankelijke bestuurders deel uitmaken van het bestuursorgaan.

Lees Meer  

De zelfstandigenorganisatie Unizo en adviesbureau Deminor hebben samen een nieuwe code voor goed bestuur in kmo’s gelanceerd. In die code staan een reeks aanbevelingen over onder andere goed risicobeheer en strategische planning. Volgens Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder bij Unizo, was het tijd voor zo’n nieuwe handleiding. “Onze doelgroep herkende zich niet meer in de code-Buysse III”, zegt hij in een interview met Trends. Bernard Thuysbaert, mede-auteur en managing partner van Deminor, is herbenoemd als voorzitter van de Stuurgroep Corporate Governance bij Unizo.

Lees Meer