Nieuws #hervormingen


  •  28/01/2021 11:43

De KBVB heeft de voorbije maanden de werking van het licentiesysteem voor het profvoetbal tegen het licht gehouden en komt met een grondige hervorming. Zo benoemt het Nils Van Dam als Auditeur-Generaal van het Auditoraat voor de Licenties van het Profvoetbal, die binnen de KBVB eenzelfde onafhankelijk statuut heeft als dat van de Bondsprocureur. "Met het nieuwe licentiesysteem hopen we de clubs beter te kunnen sturen in de richting van een gezond financieel beheer," aldus CEO Peter Bossaert.

Lees Meer