Bedrijven die rekening houden met klimaat en milieu hebben een stap voor om de war for talent op de arbeidsmarkt te winnen. Dat blijkt voor het eerst uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij meer dan 2.000 werknemers. Zes op de tien werknemers zegt dat het wel/niet hebben van een klimaatbeleid hun keuze voor een nieuwe werkgever beïnvloedt.

Lees Meer  

De Bestuurder organiseert op 2 juni een studiedag over ESG en ethisch leiderschap. We hadden alvast een boeiend gesprek met één van onze gastsprekers: Rika Coppens combineert haar rol als CEO van House of HR met bestuursmandaten bij Colruyt Groep, Euronext en het familiebedrijf La Lorraine. Ze kent de bestuurskamer dus zowel van de ‘de informatie-overdragende kant’ als de ‘informatie-ontvangende kant’.

Lees Meer  

Belgische werkgevers hebben er alle belang bij om human capital te verankeren op het hoogste organisatieniveau. Aandeelhouderswaarde kan vandaag niet bestaan zonder aandacht voor medewerkerswaarde.

Lees Meer  

Beveiligingsbedrijf G4S zette de beste prestaties neer om medewerkers te betrekken bij de organisatie. Dat oordeelde een jury van HR-experten onder leiding van Conny Vandendriessche tijdens de tweede editie van de Employee Engagement Awards. De awards zijn een initiatief van Herculean Alliance.

Lees Meer  

Onderzoek van NTT ltd. Toont aan dat leidinggevenden van bedrijven aanzienlijk tevredener zijn dan hun werknemers over hoe ze zich hebben aangepast aan de nieuwe werknormen. CEO's zijn 41% vaker tevreden over de mogelijkheden die de organisatie biedt op het gebied van employer experience dan medewerkers op werkvloer

Lees Meer  

Human capital - de kennis, ervaring en vaardigheden van een werknemer - is een belangrijke hulpbron voor organisaties en kan concurrentievoordeel bieden, vooral in een kenniseconomie. Volgens opinieschrijver Philip Verhaeghe heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de strategie voor het menselijk kapitaal van de organisatie stevig op de bestuursagenda staat en in de strategische besluitvorming wordt geïntegreerd.

Lees Meer  

Meer dan zes op de tien bedrijven (60,9 procent) verkiezen om hun werknemers meer dan de helft van de werkdagen naar kantoor te laten komen. Dat blijkt uit een bevraging die hr-dienstenbedrijf Acerta met de KU Leuven en het vaktijdschrift #ZigZagHR

Lees Meer  

Het Europees Parlement heeft woensdag in Straatsburg ingestemd met versoepelingen voor Europese bedrijven om hooggeschoolde werknemers uit andere werelddelen te lokken. "Dit heeft veel inspanningen gevergd, maar er is een evenwichtig akkoord uit de bus gekomen om geschoolde werknemers te motiveren voor de EU te kiezen, terwijl de VS nu alle hooggekwalificeerde werknemers van ons afsnoepen", reageert schaduwrapporteur Assita Kanko (N-VA) tevreden.

Lees Meer  

Bouw- en interieurbedrijf Unilin plant de komende twee jaar 160 miljoen euro extra investeringen in ons land en zoekt daarom 350 nieuwe werknemers. "Onze grootste bezorgdheid is om de komende jaren voldoende talent te kunnen aantrekken", zegt Bernard Thiers, CEO van Unilin Group.

Lees Meer  

De vergrijzing is één van de meest ingrijpende demografische veranderingen in onze samenleving. Ze heeft ook een grote invloed op de werkvloer: het aandeel oudere werknemers neemt toe en de mix van jong en oud is groter dan ooit. Hoe kunnen bedrijven de veranderende leeftijdsdemografie op de werkvloer optimaal benutten? En hoe blijven werknemers inzetbaar doorheen de lange loopbaan?

Lees Meer  

Onze technologisch gedreven economie focust op automatisering en digitalisering. Dit brengt heel wat uitdagingen mee voor human capital. Technologie en werknemers hebben beiden nood aan investeringen en reorganisatie om toekomstgericht te kunnen groeien.

Lees Meer  

Amper 43 % van de bedrijven in ons land heeft een preventief beleid rond mentaal en fysiek welzijn op de werkvloer. Dat zijn de bevindingen van een recente bevraging van Acerta, Vrije Universiteit Brussel en HR Square. Kathelijne Verboomen van Acerta Consult en Professor Elke Van Hoof van de Vrije Universiteit Brussel vinden dat bedrijfsleiders nog teveel op hun buikgevoel afgaan.

Lees Meer