De visie op globalisering en wereldwijd versnipperde productieketens lijkt voorgoed veranderd te zijn door de Covid-19 crisis. Bedrijven werden geconfronteerd met aanvoerproblemen vanuit getroffen gebieden, maar ook overheden beseften plots dat ze afhankelijk zijn van het buitenland voor de productie van levensnoodzakelijke geneesmiddelen en medisch beschermingsmateriaal. Betekent de Covid-19 crisis het einde van de globalisering? Onderzoek van Belfius geeft duiding.

Lees Meer