Voor raden van bestuur is het beheren van de risico’s een kerntaak. Vooruitziende bestuurders moeten bijgevolg bepalen hoe ze daarmee omgaan. Enige zelfreflectie is daarbij aangewezen. Kunnen de mentale vooroordelen van de bestuursleden hen blind maken voor bepaalde risico’s? Of ze zelfs nog groter maken?

Lees Meer