Bij zijn vertrek als voorzitter van Cercle Brugge in 2011, hield Frans Schotte een pleidooi voor meer goed bestuur bij de Pro League. Ondertussen zijn we meer dan 10 jaar verder, maar volgens opinieschrijver Philip Verhaeghe heeft de Pro League dringend een governancebooster nodig.

Lees Meer  

De verwachte storm bleef uit. Binnen de Raad van Bestuur van de Pro League waren er verschillende leden die van plan waren om de positie van voorzitter Peter Croonen in vraag te stellen, maar uiteindelijk kwam van dat voornemen niks in huis.

Lees Meer  

Pierre François, CEO van de Pro League, werd aangesteld in het beroepsorgaan van de UEFA. De aanstelling vond plaats op voordracht van European Leagues, de Europese federatie van professionele voetballiga's.

Lees Meer