Het Vlaams Onafhankelijk Zorgnetwerk (Vlozo), de koepelorganisatie van private woonzorgvoorzieningen in Vlaanderen, is voorzichtig positief over het gesloten akkoord tussen de Vlaamse regering en de sociale partners. "Dit akkoord komt geen seconde te vroeg en is een stap in de goede richting", vertelt gedelegeerd bestuurder Peter Marquebreuck.

Lees Meer