Haatzaaiende en andere illegale inhoud op het internet moet in de Europese Unie voortaan sneller worden verwijderd. Onderhandelaars van het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de zogenaamde wet inzake digitale diensten, de Digital Services Act (DSA).

Lees Meer  

Volgens Assuralia, de beroepsvereniging van de verzekeraars, creëert de taks op effectenrekeningen rechtsonzekerheid en een ongelijk speelveld. "Er is rechtsonzekerheid. We hebben onze bekommernissen meegedeeld aan de minister van Financiën en aanpassingen gesuggereerd, maar daar is geen gevolg aan gegeven. Onze leden voelen zich niet comfortabel met de huidige tekst," vertelt Hein Lannoy, gedelegeerd bestuurder Assuralia in De Tijd.

Lees Meer  

Minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (Vooruit) werkt aan maatregelen om de transparantie te verhogen rond vzw's waarmee de ziekenfondsen samenwerken voor het beheer van hun patrimonium. Mogelijke pistes zijn de verplichte aanstelling van een revisor en de verplichting om het revisorenverslag over te maken aan het ziekenfonds en de landsbond enerzijds en aan de algemene vergadering anderzijds.

Lees Meer