De voorbije jaren was er een forse toename van het aantal mensen die werken in de technologiesector. Maar tegen 2022 zal de sector wellicht 12.000 mensen minder tellen. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse conjunctuuranalyse van Agoria. De omzet van de sector daalde de eerste zes maanden van het jaar met 6,5 procent, de export met 15 procent. “Maar die banen kunnen we de komende jaren terugwinnen als we volop inzetten op relance”, zegt Marc Lambotte, CEO van Agoria.

Marc Lambotte wil dat we nu al volop inzetten op die relance: “We moeten leren van de fouten uit het verleden. Na de crisis van 2008 en 2009 verloren we duizenden banen omdat we onvoldoende oog hadden voor ons concurrentievermogen.” Daarom pleit hij voor het nauwgezet uitvoeren van de beslissingen rond de Wet op het Concurrentievermogen en voor fiscale zekerheid, onder andere inzake vennootschapsbelasting. “We mogen extra jobverlies niet toelaten en we moeten dus alles op alles zetten om hogere loonkosten voor de bedrijven te vermijden.” 

“Opleiding en omscholing worden de komende jaren belangrijker dan ooit. Hoe beter je voorbereid bent op de toekomst, hoe beter je de uitdagingen aan kan gaan. Wie voltijds werkt, heeft recht op vijf opleidingsdagen per jaar. We moeten echter ambitieuzer durven zijn qua vorming. Het individueel recht tot opleiding moet een plicht worden om je succesvol te vormen en blijvend inzetbaar te zijn”, zegt Lambotte.

Hij wijst er ook op dat de regeringen de komende maanden voor belangrijke keuzes staan. “Red de bedrijven waar het al goed ging en geef dode paarden geen water”, stelt hij. Daarnaast wil Agoria de industriële bedrijven openhouden, snel weer veel testen, een verlenging van de ondersteuningsmaatregelen voor tijdelijke werkloosheid, een uitwisselingsplatform voor wie tijdelijk werkloos is en een ‘carpoolbubbel’ van maximaal twee mensen.

20.477 extra jobs tussen 2015 en begin 2020, maar 12.000 daarvan verdwijnen tegen 2022

Volgens de laatste gegevens van de RSZ werkten er eind juni precies 312.883 mensen in de technologiesector in ons land. Drie vijfde werkt in de maakindustrie, twee vijfde in de dienstensector (vooral IT-oplossingen). Tussen begin 2015 en eind juni 2020 heeft de technologische industrie alles samen voor 20.477 extra banen gezorgd. 

Tegen 2022 verwacht Agoria echter een daling van 12.000 jobs in de sector. Van januari tot juni 2020 was er een verlies van 3.200 banen in de technologische industrie. De daling zal zich volgens Agoria doorzetten tot het eerste kwartaal van 2022 en in totaal 12.000 jobs kosten. 

Tijdens lockdown daalde omzet met 13,5 procent, export met 28 procent

In de eerste zes maanden van 2020 daalde de omzet met 6,5 procent, in vergelijking met de eerste helft van 2019. In het tweede kwartaal 2020 is er zelfs een daling van 13,5 procent. De grootste daling was er in de automobielsector (-26,5 procent) en de machinebouw (-13 procent). De IT-diensten stegen echter met 5 procent.

 Vooral tijdens de lockdown daalden de cijfers drastisch: de omzet daalde met 13,5 procent, de export met 28 procent.

De omzet van technologische industrie daalt dit jaar met 7,5 procent. Was er in 2019 nog een recordomzet van 132 miljard euro, dan zal die dit jaar naar alle verwachtingen dalen met 10 miljard euro tot 122 miljard euro. Dit na vijf opeenvolgende jaren dat de Belgische technologie-industrie groeide. De grootste dalingen zijn vast te stellen in de automobielsector (-18 procent), machinebouw (-13 procent) en elektronica (-11,5 procent). Enkel in de sector van IT-diensten valt een beperkte stijging op te tekenen van 2 procent.

Voor volgend jaar verwacht Agoria terug een stijging van de omzet met 6,5 procent, vooral daar waar het dit jaar minder goed ging: in de machinebouw, de automobielsector en de elektronica.

De export van de technologische producten daalt met vijftien procent. De belangrijkste landen waarnaar België zijn technologische producten uitvoert, zijn onze buurlanden Duitsland, Frankrijk en Nederland. In de eerste helft van 2020 daalde vooral de uitvoer naar het Midden-Oosten (-25 procent), Zuid-Amerika (-23 procent) en de rest van Europa (-17 procent). Toch zijn er landen naar waar we ook meer exporteren: Canada (+ 65 procent), Taiwan (+ 46 procent) en China (+41 procent). 

We winnen wel marktaandeel 

De export mag dan wel dalen, maar het marktaandeel van de Belgische technologische industrie zit wel in stijgende lijn. Sinds de zomer van 2015 merken we voor het eerst in vijftien jaar een herstel (verbetering van 1,6 procent) van het marktaandeel van België binnen de Europese Unie in de export van technologische producten. 

De technologiesector is in ons land de sector met de hoogste toegevoegde waarde (39 miljard euro in 2019) en hoogste reële economische groei (11,5 % sinds 2015). Meer dan 310.000 mensen werken in de technologiesector. In 2019 bedroeg de omzet van de sector 132 miljard euro, de investeringen meer dan 4 miljard euro.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.