Het getal 21 houdt verband met geluk, het nemen van risico's en het gooien van dobbelstenen. Het is het aantal punten op een dobbelsteen en de naam van een kaartspel dat populair is bij gokkers. Dit alles lijkt vreemd genoeg geschikt voor een jaar van ongewone onzekerheid. De hoofdprijs die in het nieuwe jaar geboden wordt, is de kans om de coronaviruspandemie onder controle te krijgen. Ondertussen staan de gezondheid, de economische vitaliteit en de sociale stabiliteit van de wereld onder druk. 

The Economist waagde zich aan enkel trends waarmee we dit jaar te maken zullen krijgen.

1. Strijd om vaccins.  

Naarmate de eerste vaccins in hoeveelheid beschikbaar komen, zal de aandacht verschuiven van de heroïsche inspanning om ze te ontwikkelen naar de even ontmoedigende taak om ze te verspreiden. Vaccindiplomatie regeert in internationale relaties, over wie vaccins moeten krijgen en wanneer. Een wild card: hoeveel mensen zullen een vaccin weigeren als het wordt aangeboden? 

2. Een gemengd economisch herstel.  

Naarmate de economieën recupereren van de pandemie zal het herstel fragmentarisch zijn, door lokale uitbraken met ingrijpende overheidsmaatregelen. Regeringen worden van levensbelang om bedrijven in leven te houden en ontslagen werknemers te helpen. De kloof tussen sterke en zwakke bedrijven zal groter worden. 

3. Het oplappen van de nieuwe wereld(wan)orde.  

Zal Joe Biden, wanneer hij geïnstalleerd is in het Witte Huis, in staat zijn om een afbrokkelende op regels gebaseerde internationale orde op te lappen? Het klimaatverdrag van Parijs en de nucleaire overeenkomst met Iran zijn voor de hand liggende uitdagingen om aan te beginnen. Maar de afbrokkeling dateert reeds van voor Donald Trump, en zal ook Bidens presidentschap overleven. 

4. Meer spanningen tussen de VS en China.  

President Biden zal de handelsoorlog met China niet afblazen. In plaats daarvan zal hij de relaties met de traditionele bondgenoten willen herstellen en erin investeren. Heel wat landen uit Afrika tot Zuidoost-Azië doen hun best om geen partij te kiezen wanneer de spanning stijgt. 

5. Bedrijven in de frontlinie.  

Bovenop de druk van ingrijpende geopolitieke spanningen , krijgen bedrijfsleiders ook te maken met druk van bottom up. Werknemers en klanten eisen inspanningen tegen klimaatverandering en sociale rechtvaardigheid, waaraan politici te weinig hebben gedaan. 

6. Wat na de tech-viering? 

In 2020 heeft de pandemie de toepassing van veel technologisch gedrag versneld, van videoconferenties en online winkelen tot werken op afstand en leren op afstand. In 2021 zal duidelijk worden in welke mate deze veranderingen zullen blijven bestaan, of zullen worden teruggedraaid. 

7. De wereld wordt minder globaal.  

Het toerisme zal krimpen en van vorm veranderen, met meer nadruk op binnenlandse reizen. Luchtvaartmaatschappijen, hotelketens en vliegtuigfabrikanten zullen het moeilijk krijgen, evenals universiteiten die sterk afhankelijk zijn van buitenlandse studenten. Ook de culturele uitwisseling zal eronder lijden. 

8. Een kans op klimaatverandering.  

Een opportuniteit te midden van de crisis is de kans om actie te ondernemen op het gebied van klimaatverandering, aangezien overheden investeren in groene herstelplannen om banen te creëren en de CO²-uitstoot terug te dringen. Hoe ambitieus zullen de reductiebeloften van de landen zijn op de VN-klimaatconferentie, die vanaf 2020 werd uitgesteld? 

9. Het jaar van de déjà vu.  

Het komende jaar zou in veel opzichten kunnen aanvoelen als een tweede blik op 2020, aangezien evenementen zoals de Olympische Spelen, de Dubai Expo en vele andere politieke, sportieve en commerciële bijeenkomsten hun best doen om een jaar later dan gepland te openen. Niet alles zal slagen. 

10. Een wake-up call voor andere risico's.  

Academici en analisten, van wie velen al jaren waarschuwen voor het gevaar van een pandemie, zullen proberen hun kansen te benutten om beleidsmakers andere ‘verwaarloosde’ risico's, zoals antibioticaresistentie en nucleair terrorisme, op de politieke agenda te krijgen. Laten we hen alvast veel geluk wensen. 

Auteur: Philip Peeters, geïnspireerd op The World in 2021 van Tom Standage

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.