Tom Verleysen, Chief Digital & Innovation Officer  van kinderbijslagfonds Kidslife, vervangt zijn CEO David Moerman in de raad van bestuur van het Agentschap Uitbetaling Groeipakket. Dat werd beslist door de Vlaamse Regering. Verleysen heeft een digitaal profiel en werkte eerder bij o.a. The Reference en Dropsolid. Het Agentschap wordt geleid door directeur Leo van Loo en heeft als voorzitter Sonja Claes. 

Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van Toelagen in het kader van het Gezinsbeleid (VUTG), kortweg het Agentschap Uitbetaling Groeipakket, maakt deel uit van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding van de Vlaamse Overheid. 

Het is opgericht op 1 januari 2019 als gevolg van de zesde staatshervorming die de deelstaten bevoegd maakte voor de gezinsbijslagen. Vlaanderen hervormde de kinderbijslag tot een Groeipakket waarin ook bestaande en nieuwe toeslagen zoals de kleutertoeslagen en kinderopvangtoeslagen werden geïntegreerd. Voor deze hervorming waren er één federaal agentschap FAMIFED en 11 kinderbijslagfondsen. 

Het Agentschap Uitbetaling Groeipakket is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) met rechtspersoonlijkheid. Het wordt bestuurd door een raad van bestuur die is samengesteld uit negen bestuurders, aangesteld door de Vlaamse Regering, één bestuurder voor elke vergunde private uitbetalingsactor, een waarnemend lid, aangewezen door Opgroeien, en de gedelegeerd bestuurder Leo Van Loo. 

De volledige raad van bestuur kan je vinden via onderstaande link: https://wegwijs.vlaanderen.be/#/bodies/d765f08a-c623-ec8a-dc77-c9b85eb4b79c/mandates

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.