26 Oct
26Oct

De transportsector verwacht veel van wet- en regelgeving om de klimaatverandering tegen te gaan, maar als er extra regels komen, moeten die best globaal afgesproken worden. Dat is maandagavond geconcludeerd uit het eerste klimaatdebat De Grote Shift van de krant De Standaard. Nog opmerkelijk uit het debat: Brussels Airlines verbindt zich ertoe om tegen 2050 volledig CO2-neutraal te opereren.

William Todts, directeur van Transport & Environment, startte het debat met enkele cijfers. Dertig procent van de CO2-uitstoot in Europa komt van de transportsector. Het is bovendien de enige sector waarvan de uitstoot nog blijft stijgen, in plaats van dalen. Todts is wel hoopvol: "We hebben de kennis om alle sectoren binnen transport de komende jaren volledig CO2-neutraal te maken. Voor sommige sectoren moeten we er nu aan beginnen, en anderen moeten we beginnen versnellen."

De vier CEO's aan tafel drongen allemaal aan op meer duidelijkheid over de regelgeving. CEO van Toyota Belgium Michael Roosen pakt uit met het feit dat het bedrijf twintig jaar geleden al een eerste hybridewagen op de markt bracht. Todts is echter niet overtuigd: "U spreekt over hybrides, maar we moeten naar nul CO2-uitstoot. We mogen meer verwachten van de grootste autobouwer ter wereld."

Benny Smets, CEO van Ninatrans, vroeg zich of volledig elektrische vrachtwagens wel de oplossing zijn, gezien hun grote volumes, maar doet wel de belofte om tegen 2030 volledig CO2-neutraal te zijn, ook al is er daarvoor vandaag de dag nog slechts weinig technologie voorhanden. 

Net als de luchtvaart- en vrachtwagensector is er voor scheepvaart nog geen beschikbare technologie, zei Marc Beerlandt, ceo van MSC België. ‘Niemand wil werken voor een stinker, maar voorlopig is er nog geen alternatief voor fossiele brandstoffen. Om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen, zullen we volgend jaar gewoon trager moeten varen, wat het capaciteitstekort voor containers nog krapper zal maken.’

Peter Gerber, CEO van Brussels Airlines, garandeerde tot slot dat de luchtvaartmaatschappij tegen 2050 volledig CO2-neutraal zal zijn. Daarvoor wil het vooral inzetten op groene kerosine. 

Beerlandt en Gerber hamerden op wereldwijde regelgeving rond uitstoot. "We zijn al twintig jaar aan het proberen om wereldwijd regelingen af te dwingen", counterde Todts. "Dat is mislukt. Europa heeft het dan maar zelf gedaan en de rest van de wereld is gevolgd: zo is het historisch gezien erg vaak gegaan in de scheep- en luchtvaartsector. En zo kan het nu ook gaan."

Todts erkende tot slot dat het voor bedrijven niet altijd makkelijk is om de omslag te maken, omwille van hun competitiviteit tegenover andere bedrijven. "Maar, als je het ze luid en duidelijk vraagt, kunnen ook grote bedrijven schakelen. Wetgeving kan dat."

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.