De vakbonden bij postbedrijf bpost, waar Dirk Tirez aangesteld werd als interim-CEO na het ontslag van CEO Jean-Paul Van Avermaet, willen dat de volgende topman van het bedrijf "eindelijk iemand wordt die weet waarover hij praat", iemand met een logistieke achtergrond. Dat hebben ze dinsdag te kennen gegeven tijdens een hoorzitting over bpost en bpost bank in de Kamercommissie voor Mobiliteit, Overheidsbedrijven en Federale Instellingen.

"Geef ons iemand met een logistieke achtergrond, die weet waarover hij praat", aldus een vurige Stéphane Daussaint, vakbondsman bij de christelijke bond CSC. Naar de vorige topmannen haalde hij fors uit. "Een grote financier, beursgangspecialist en eeuwige afwezige hebben we ondertussen gehad." Vakbondsman Paul Herregodts (VSOA) vraagt dat de nieuwe CEO "voor het grootste logistieke bedrijf van België" geen buitenlander zou zijn en iemand met goede kennis van de sociale wetgeving.

Gevraagd door de Kamerleden naar de samenwerking met voormalig CEO Van Avermaet en de raad van bestuur, gaven de vakbondsmensen aan dat er weinig contacten waren. "Wij verwachten een CEO en een raad van bestuur die op zijn minst geïnteresseerd zijn in het bedrijf, een toekomstvisie hebben en het personeel doen geloven in de toekomst", zei vakbondsvrouw Annick Boon (ACV).

Eind vorige maand gaf minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter nog te kennen dat er een juridische discussie aan de gang is over de ontslagvoorwaarden en -vergoeding voor Van Avermaet. Ook dat wringt bij de vakbonden. "Ik weet alleszins dat aan het ontslag van een kleine werknemer bij bpost niet zoveel belang gehecht wordt", zei Daussaint cynisch.

De vakbonden hadden na een gesprek met minister De Sutter laten verstaan mogelijk bereid te zijn de sociale dialoog met het management van het bedrijf over bepaalde thema's te hervatten. Maar dinsdag liet Daussaint voor CSC verstaan dat hij niet met Tirez wil samenzitten. "De visie van mijn vakbond is dat we niet rond de tafel gaan zitten met een interimmer", klonk het stellig.

Gevraagd naar de beslissing over de verkoop van bpost bank, gaven de bonden aan dat ze daar niet bij betrokken waren. "Geraadpleegd zijn we niet, inspraak hebben we niet gehad", aldus Jean-Pierre Nyns van ACOD. "We hebben van die beslissing achteraf kennis genomen."

Van de overheid verlangen de bonden vooral dat die meerderheidsaandeelhouder blijft van bpost en in die hoedanigheid aandacht blijft hebben voor de sociale rol die het postbedrijf heeft. "Elke burger heeft immers recht op dezelfde dienstverlening tegen dezelfde prijs, gelijk waar in België", aldus Nyns. Sinds de opkomst van de e-commerce is er volgens de vakbobdsman ook geen sprake meer van een level playing field. "We worden door onze buitenlandse rivalen niet beconcurreerd op kwaliteit, maar op gebied van verloning. Zij doen een beroep op onzekere en onderbetaalde arbeid bij onderaannemers."

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.