Valerie Van Peel en Lorin Parys zijn door de partijraad verkozen als nieuwe ondervoorzitters van N-VA.Lorin 

Parys volgt daarmee zichzelf op als ondervoorzitter. Valerie Van Peel komt in de plaats van aftredend ondervoorzitter Cieltje Van Achter.

De partijraad van N-VA, een orgaan met meer dan tweehonderd leden, kon zaterdag met een digitale stemming kiezen tussen Anneleen Van Bossuyt, Assita Kanko, Kathleen Depoorter, Lorin Parys, Theo Francken en Valerie Van Peel.

Louis Ide volgt zichzelf op als nationaal secretaris. Hij was de enige kandidaat voor die functie. 

Voorzitter Bart De Wever bedankte aftredend ondervoorzitter Cieltje Van Achter voor haar tomeloze inzet de voorbije jaren in het dagelijks bestuur. Hij kijkt uit naar een even goede samenwerking met Valerie Van Peel.

Op de volgende partijraad van zaterdag 13 maart wordt conform de statuten het partijbestuur nog hernieuwd. Op zaterdag 24 april volgen ten slotte nog de verkiezingen van onder meer de algemeen penningmeester en de voorzitter van de partijraad. Daarnaast worden op die datum ook nog de statutencommissie, het financiële comité van toezicht en de verzoenings- en tuchtcommissie samengesteld.

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.