Er is een rechtstreeks verband tussen de grootte van een onderneming en de financiële resultaten die ze neerzet, en de remuneratie van de CEO via de kortetermijnbonus die hij opstrijkt en de extraatjes die hij ontvangt door incentives op langere termijn (aandelenopties en zo meer).Maar geldt het omgekeerde ook? Hoe hoger het salaris van de CEO, hoe betere resultaten het bedrijf boekt? Professor Xavier Baeten onderzocht dat aan de hand van de gegevens van de grootste 600 beursgenoteerde bedrijven in Europa, de ondernemingen die zijn opgenomen in de beursindex Stoxx Europa 600.Als een belangrijk deel van de remuneratie van de CEO variabel is en gebaseerd is op financiële doelstellingen zoals bedrijfswinst of beurskoers, heeft dat een positief effect op de prestaties van de onderneming. Op de korte termijn tenminste.

Op de langere termijn is het resultaat negatief. ‘Een sterke focus van de salarisincentives op financiële doelstellingen zoals bedrijfswinst of cashflow is nadelig voor de prestaties van de onderneming op de langere termijn’, zegt Baeten.

‘Door sterk in te zetten op financiële doelstellingen in de CEO-remuneratie trek je als bedrijf vooral huurlingen aan. Die snijden in de kosten, bijvoorbeeld in de opleidingen voor het personeel, en kunnen zo de winst opkrikken. Maar op de langere termijn wordt het bedrijf daar niet beter van.’ Volgens hem speelt mee dat de motivatiekracht van incentives die louter gekoppeld zijn aan financiële maatstaven, op de duur wegebt.

Duurzame groei

Het aandeel van het variabele salaris in de totale remuneratie van de CEO is daarom beter niet te groot. En het wordt bij voorkeur gekoppeld aan andere dan louter financiële doelstellingen. Bijvoorbeeld aan werknemerstevredenheid, innovatie, het aanpassen of verfijnen van de bedrijfsstrategie, het inzetten op duurzame groei en aandacht voor klimaatbekommernissen.

De Belgische beursgenoteerde bedrijven hebben op dat vlak nog een weg te gaan. De niet-financiële doelstellingen blijken daar tot nu niet zwaar te wegen voor het bepalen van de kortetermijnbonus en nog veel minder voor de langetermijnincentives, stelt Xavier Baeten vast.

De voorbije vijf jaar is het aandeel van het variabele salaris in het totale remuneratiepakket van de CEO’s van de grote beursgenoteerde bedrijven in ons land (Bel-20) gegroeid van 65 naar 75 procent. Het mediaansalaris van de topmanager bedroeg in 2019 2,4 miljoen euro, een stijging met 14 procent tegenover het voorgaande jaar. In 2017 en 2018 was het niet omhoog gegaan.

ArgenX

De best vergoede topman van een Bel20-bedrijf was Tim Van Hauwermeiren van het biotechbedrijf ArgenX, bleek uit de rangschikking die De Tijd in april opstelde. Hij verdiende in totaal 6,15 miljoen euro, vooral dankzij een uitzonderlijke bonus in aandelenopties gewaardeerd op 5,26 miljoen euro. Jean-Christophe Tellier van biofarmagroep UCB stond de tweede plek, met een remuneratie van 5,73 miljoen euro, Onno van de Stolpe van biotechbedrijf Galapagos was derde met 4,4 miljoen euro.De CEO van een middelgrote beursgenoteerde onderneming in ons land verdiende vorig jaar gemiddelde 700.000 euro, die van een kleine onderneming 550.000 euro.  In hun remuneratiepakket blijft het vaste salaris veruit het belangrijkste onderdeel.

De topmanager van een Belgisch bedrijf dat deel uitmaakt van de Stoxx Europe 600 - er zijn er 17 - verdiende vorig jaar gemiddeld 2,6 miljoen euro. Dat is meer dan zijn collega in Zweden. Maar minder dan die in Nederland, Duitsland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk

Bron:  De Tijd

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.