De lengte en de kostprijs van de files, de stiptheid van de treinen, de CO2-uitstoot van voertuigen, de samenstelling, van het wagenpark ... Een reeks mobiliteitsindicatoren wordt voortaan samengebracht in het "Belgian Mobility Dashboard", dat dinsdag werd voorgesteld door werkgeversorganisatie VBO en automobiel- en tweewielerfederatie Febiac. Zij hopen dat het kan helpen om te komen tot een efficiëntere en meer duurzame mobiliteit. 

"De mobiliteit van personen en goederen is een essentële factor die van groot belang is voor de economische activiteit van ons land, maar zij is momenteel niet optimaal georganiseerd", zei Pieter Timmermans, de topman van het Verbond van Belgische Ondernemingen, bij de voorstelling van het instrument. De verkeersopstoppingen vorm en een van de grootste problemen, en zij kosten België op jaarbasis "meer dan 4,5 miljard euro, wat overeenkomt met iets meer dan 1 procent van het bbp". 

Door een reeks mobiliteitsindicatoren te verzamelen voor heel België, willen het VBO en Febiac mensen bewust maken van de huidige situatie en hen inzicht geven in mogelijke oplossingen. Dat kan politici helpen om beleid uit te stippelen, maar ook Jan Modaal heeft er iets aan, klonk het. Zo kan het bijvoorbeeld opportuun zijn om op basis van het dashboard te kiezen voor telewerk op de dagen dat files meestal het langst zijn, en naar het werk te gaan op andere dagen. 

"Door wetenschappelijk onderbouwde gegevens ter beschikking te stellen, moet het dashboard zorgen voor een beter inzicht in de verzadiging van de dominante vervoerswijzen, het potentieel van alternatieve vervoerswijzen aantonen, de organisatie van de verkeersstromen ondersteunen en de ontbrekende schakels in de transportnetwerken blootleggen", aldus Febiac-voorzitter Philippe Dehennin. "We nodigen de verschillende beleidsniveaus uit om dit dashboard te gebruiken als opstap om meer en beter te doen ten einde de mobiliteit voor iedereen efficiënter en meer duurzaam te maken, ook het goederentransport." 

Federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) was bij de lancering aanwezig. "Meten is weten", zei hij. "Deze objectieve gegevens zijn essentieel om de clichés rond mobiliteit te overstijgen en de overgang naar duurzamere mobiliteit te stimuleren." De minister wees erop dat mobiliteit verantwoordelijk is voor 30 procent van de CO2-uitstoot in België. 

Het dashboard zal de komende maanden aangevuld worden met nieuwe indicatoren zoals onder andere het brandstofverbruik, de gemiddelde rijafstanden en een overzicht van laadpalen voor elektrische auto's. De methodologie waarop het dashboard is gebaseerd, werd goedgekeurd door het studiebureau Transport & Mobility Leuven.


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.