Het VBO en Voka waarschuwen voor de concurrentiepositie van Belgische ondernemingen, nadat de Nationale Bank (NBB) maandag nieuwe economische vooruitzichten had vrijgegeven. De NBB gaf een update op de prognoses door de oorlog in Oekraïne. 

Het VBO zegt dat België met buitengewoon hoge energiekosten en een spontane stijging van de loonkosten "in volle vaart naar een historisch slechte concurrentiepositie" dendert. De werkgeversorganisatie wijst erop dat de centrale bank de inflatieprognose heeft bijgesteld van 4,9 procent naar 7,4 procent. De Belgische lonen zullen die inflatie via de automatische loonindexering onmiddellijk volgen, wat een directe impact heeft op de loonkosten, zegt het verbond. 

Edward Roosens, Chief Economist van het VBO, zegt dat België al lang kampt met een loonkostenhandicap tegenover de belangrijkste handelspartners, mede door toedoen van de automatische indexering. "Tussen 2015 en 2020 waren we erin geslaagd om deze terug te dringen van 16 procent naar 10 procent, maar deze nieuwe inflatieprognoses bevestigen de onheilspellende onweerswolken voor onze concurrentiepositie", zegt hij. "Als we zo blijven verder doen, vrezen we over enkele maanden voor sluitingen, delokalisaties, en herstructureringen in de exportgerichte industrie." 

VBO-topman Pieter Timmermans pleit voor dringende, preventieve acties om de "desastreuze scenario's" van de oliecrisis uit de jaren 1970 te vermijden. "De NBB berekende dat in drie jaar tijd de loonkosten met 13 procent zullen stijgen, voor de bedrijven betekent die een extra kost van ongeveer 20 miljard", zegt hij. "We weten uit het verleden dat een ontsporing van de loon-prijsspiraal verwoestende gevolgen heeft voor ons land en haar bedrijven." 

Werkgeversorganisatie Voka herhaalt dat er een dringend debat moet komen over het mechanisme van de automatische loonindexering. "Het leidt ertoe dat de concurrentiekracht van onze ondernemingen afneemt, gezien de lonen in de ons omringende landen minder snel aangepast worden", zegt Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. "België is een kleine exportgeoriënteerde economie en kan het zich niet veroorloven om te sterk aan concurrentiekracht in te boeten. Dit is een bezorgdheid die sterk leeft bij onze leden. We zijn een loonkloof aan het opbouwen die we de eerste jaren niet weggewerkt zullen krijgen." 

Volgens Maertens zijn er verschillende mogelijkheden. "We kunnen een indexaanpassing overslaan, eventueel gecorrigeerd voor de lagere lonen. We kunnen ook de volgende indexering met enkele maanden uitstellen", zegt hij. "Dat debat moet dringend gevoerd worden met de vakbonden. De huidige situatie is stilaan onhoudbaar."

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.