De Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren (VELT) en het Vlaams Bijeninstituut hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Beide verenigingen bundelen de krachten onder meer om het onderzoek naar bijenvriendelijke bloemenweides verder opgedreven. Dat melden beide verenigingen woensdag.

VELT verenigt mensen die milieuvriendelijk aan de slag willen in de tuin of keuken en zet zich dag actief in voor een ecologische leefomgeving binnen het brede kader van duurzame ontwikkeling. Het Vlaams Bijeninstituut heeft als doel de leefwereld van honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers in Vlaanderen te beschermen.

"Het is duidelijk dat ecologie en duurzaam beheer van de Vlaamse natuur doelstellingen zijn die wij gemeenschappelijk dragen", zegt René De Backer, voorzitter van het Vlaams Bijeninstituut.

Met de samenwerking willen beide organisatie bekomen dat het aanbod aan botanische bloemensoorten, bloemen die uiterst geschikt zijn voor nuttige insecten, uitgebreid wordt.

"Voorts willen we het onderzoek naar bijenvriendelijke bloemenweides verder opdrijven", legt Stijn Overloop, directeur van VELT, uit. "Ook de strijd tegen schadelijke exoten, zoals de Aziatische hoornaar, kunnen we nu gezamenlijk aanpakken." 

Beide verenigingen zijn ervan overtuigd dat door samen te werken de doelstellingen die passen in het beleid van de Europese Green Deal nog beter kunnen gerealiseerd worden.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.