Antwerp Management School en SD Worx stelden bij ruim 2.500 Belgische kmo’s vast dat organisaties met een grote variatie aan leeftijden tot ruim 6% productiever zijn dan gemiddeld. De verklaring ligt voor de hand: in een organisatie met een grote variatie aan leeftijden is er een vlotte uitwisseling van kennis en ervaring. De organisatie kan zo de kennis en ervaring van jong en oud optimaal gebruiken. 

Die kennissynergie verbetert de creativiteit, besluitvoering en efficiëntie op de werkvloer, en meteen ook de bedrijfsresultaten. Maar leeftijdsverschillen kunnen ook te groot zijn: hetzelfde onderzoek toont aan dat organisaties met grote, afgebakende leeftijdsgroepen (polarisatie) net veel minder productief zijn dan de gemiddelde organisatie, tot wel 8%. 

In gepolariseerde organisaties worden verschillen in waarden, meningen en gewoontes extra zichtbaar. Collega’s van andere leeftijden worden als buitenstaanders gezien. Dit stimuleert het ‘wij versus zij’-denken en verstoort de communicatie, harmonie en samenwerking, wat nefast is voor kennisoverdracht. Deze gevaren duiken vooral op wanneer werknemers elkaar niet vaak zien en dus niet de kans krijgen om elkaar echt te leren kennen. Dit is niet onbelangrijk in de aanloop naar een post-corona tijdperk waar telewerk en hybride werk belangrijker worden. 

Vooral ouderen ondervinden last van te grote leeftijdsverschillen. Ze voelen zich minder betrokken en sneller gediscrimineerd. Dit stimuleert hen om de organisatie te verlaten, ook al weten ze dat ze elders doorgaans minder kansen hebben. Voor organisaties is het belangrijk om het vertrek van oudere werknemers absoluut te vermijden want met hen vertrekt meteen een pak kennis en ervaring. Een organisatie heeft voldoende verschillen nodig om leeftijdsdiversiteit te laten ‘renderen’ maar dat lukt niet zonder inclusie. 

Een onderzoek uit 2018 van Antwerp Management School, SD Worx en NV België bij 5.000 Belgische werknemers bevestigt dit: werknemers die het gevoel hebben dat er een leeftijdsinclusief klimaat is, hebben een lagere verloopintentie (vooral ouderen), delen meer kennis met collega’s van andere leeftijden en voelen zich uniek en betrokken. 

Lees het volledige artikel via deze link

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.