Verplicht communiceren over niet-financiële informatie in 2020?


14 Jul
14Jul

In 2019 bewoog er behoorlijk wat in het kader van de strijd tegen klimaatverandering. Verschillende grote lidstaten engageerden zich tot actie, en de Europese Unie kondigde zijn Green Deal aan. Het onderwerp blijft ook in 2020 bovenaan op de agenda van de Europese Commissie staan - coronavirus of niet.

Tegen het einde van het jaar wordt een herziening verwacht van de richtlijn over de rapportering van niet-financiële informatie door bedrijven. Daarnaast was er een akkoord over de oprichting van een taxonomie voor duurzame investeringen binnen de Europese Unie.

Ook de economische en financiële actoren voeren het tempo op. Zo krijgen de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures van de Financial Stability Board steeds meer bijval.

België zette de eerder genoemde Europese richtlijn al in 2017 in wetgeving om. Organisaties "van openbaar belang" (lees: beursgenoteerde bedrijven en financiële instellingen) zijn verplicht om verslag uit te brengen over hun niet-financiële beleid, bijvoorbeeld inzake milieu en sociaal beleid.

Rapporteren over de koolstofafdruk is nog niet verplicht, maar er ligt wel een wetsvoorstel op tafel dat waarschijnlijk in het najaar opnieuw zal worden besproken.

Nu het resultatenseizoen 2019 ten einde loopt, bekeken ze de "emissiecommunicatie" van meer dan 50 grote Belgische bedrijven en de Bel20 

Lees het volledige artikel op https://www.finn.agency/nl/niet-financi%C3%ABle-informatie 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.