In en rond Gent zijn tal van innovatieve kleine en grote agrobiotech-bedrijven actief, die deel uitmaken van een dynamische cluster. Deze bedrijven vertalen fundamenteel onderzoek naar landbouwkundige innovaties, zoals klimaatbestendige gewassen, gewassen die de eiwittransitie zullen faciliteren, bio-gebaseerde duurzame bodemverbeteraars. Om ook startende ondernemers in de plantenwetenschappen hier alle kansen te bieden is er echter nood aan bijkomende ruimte en ondersteuning met sectorspecifieke expertise.  

VIB’s nieuwe incubator wil nu agrobiotech-starters vleugels geven door een unieke omgeving aan te bieden, mét toegang tot de allerlaatste technologieën. VIB kan hierbij plooien op tientallen jaren ervaring met een bio-incubator-programma dat aan de basis ligt van de bloeiende Vlaamse biotech-cluster. De ondersteuning van het programma door VIB en ILVO opent bovendien heel wat deuren voor jonge bedrijven: naast netwerking en coaching, worden ook samenwerkingsmogelijkheden verkend met deze onderzoeksinstituten.  

"Plantenwetenschap met de nadruk op duurzaamheid en klimaatverandering is een belangrijke focus voor ons bij VIB. In deze nieuwe setting kunnen we onze internationaal erkende expertise op het gebied van fenotypering van planten inzetten en kunnen we landbouwonderzoek en agrobiotech blijven ondersteunen." zegt Dirk Inzé, Wetenschappelijk Directeur van VIB-UGent Centrum voor Planten Systeembiologie. 


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.