De Vlaamse regering draagt Siegfried Bracke voor als bestuurslid van het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF). Het is aan de raad van bestuur zelf om een voorzitter te benoemen, maar de functie gaat dus naar alle waarschijnlijkheid naar de voormalige Kamervoorzitter van N-VA.

Ook Anouk Mertens, COO van Eleven Sports Group, gaat naar de raad van bestuur. De overige mandaten zijn voor producer Ilse Schooneknaep, zanger en scenarioschrijver Jef Elbers en Dennis Cluydts, directeur onderwijs van de HOGent. Professor mediastudies Tim Raats en Dirk Vanhegen (onder meer ex-Medialaan) krijgen een verlenging van hun mandaat. 

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is een instelling van de Vlaamse Gemeenschap en werkt in opdracht van de Vlaamse regering. Onder de algemene koepel van het VAF vallen drie fondsen: het VAF/Filmfonds, het VAF/Mediafonds en het VAF/Gamefonds. Hiernaast voert het VAF ook bepaalde opdrachten uit voor het economisch filmfonds Screen Flanders. Het VAF-team, verantwoordelijk voor de werking van deze diverse fondsen, is gevestigd in het Huis van de Vlaamse Film in Brussel.

Het Vlaams Audiovisueel Fonds (VAF) is, naast Literatuur Vlaanderen, de enige externe subsidieverlener binnen de professionele kunsten in de Vlaamse Gemeenschap. Alle overige kunstvormen (podiumkunsten, beeldende kunst, etc.) worden betoelaagd via het Kunstendecreet.

Het VAF voert het Vlaamse filmbeleid niet enkel uit, maar speelt ook een rol in de voorbereiding van dit beleid voor de betrokken voogdijministers. Het VAF doet aan kennisopbouw over de sector, met het accent op dataverzameling en –analyse.

Algemeen heeft het VAF tot doel om de onafhankelijke audiovisuele creatie in Vlaanderen te stimuleren en te ondersteunen via een geïntegreerde aanpak. Daarnaast biedt het VAF de Vlaamse professionele sector de nodige omkadering.

Elk van de drie fondsen binnen het VAF heeft zijn eigen beheersovereenkomst met eigen doelstellingen, regels en beoordelingssystemen. 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.