De raad van bestuur van gelijkekansencentrum Unia bestaat uit 21 leden, die aangeduid worden door de verschillende parlementen in ons land. Het Vlaams Parlement heeft vier mandaten in de raad. De bestuursleden worden verkozen voor een periode van zes jaar en begin februari volgend jaar loopt het mandaat van de huidige leden af.

Vlaams Belang kan door haar verkiezingsoverwinning van vorig jaar - en rekening houdend met de evenredige verdeling van de vier mandaten volgens de grootte van de fracties in het parlement volgens het zogenaamde systeem D'Hondt - aanspraak maken op één bestuursmandaat. N-VA zou dan twee bestuursleden kunnen aanduiden, CD&V één.

Raad van State

Voor de zomer startte echter een discussie over de invulling van de mandaten, volgens Vlaams Belang in een poging om de partij buiten Unia te houden. Maandag werd beslist om de zitjes leeg te laten.

'In het regeerakkoord is voorzien dat er een eigen Vlaams gelijkekansencentrum wordt opgericht', zegt Wilfried Vandaele van N-VA. Dat zou er in 2023 komen. 'We vinden het dus als meerderheid een beetje raar om bij Unia nu nog mensen te benoemen voor zo'n korte periode.'

Vlaams Belang denkt daar anders over. 'Men verandert de spelregels omdat de democratie voor een aantal politiek correcte partijen blijkbaar het ongewenste resultaat heeft', zegt fractieleider Chris Janssens. 'Wij gaan alle juridische en democratische middelen uitputten om dat recht te doen gelden. Als de plenaire dit voorstel zou volgen, zullen wij naar de Raad van State stappen.'

Transparante procedures

Volgens Vlaams Belang kan de Vlaamse kamer van Unia overigens geen beslissingen meer nemen over zaken met Vlaamse materie. 'Die kamer wordt immers bevolkt door de vier mensen aangeduid door het Vlaams Parlement', zegt Janssens.

'Wij nemen akte van deze beslissing', reageert Els Keytsman, directeur van Unia. 'De beslissing doet niets af aan de werking van Unia. Wij werken gewoon voort, in het belang van alle burgers in dit land, en de betrokken bestuursleden blijven hun functie uitoefenen. Essentieel is dat burgers bij ons kunnen blijven aankloppen met vragen over discriminatie, racisme en (on)gelijke behandeling', aldus Keytsman.

Het gelijkekansencentrum herhaalt ook nog eens dat er 'duidelijke en transparante procedures' moeten zijn voor het aanduiden van onafhankelijke bestuursleden. 'Andere parlementen in België werken in dit verband met open oproepen', aldus nog Keytsman. (Belga)

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.