02 Nov
02Nov

Er gebeuren nog onvoldoende investeringen om de klimaatwinst die elektrische auto's kunnen betekenen, effectief te boeken. Dat zegt Volvo-CEO Håkan Samuelsson. De autobouwer wil op korte termijn enkel nog elektrische voertuigen produceren. Onder meer in Gent, waar het een batterijfabriek heeft gebouwd en haar eerste elektrische modellen assembleert. Omdat de CO2-afdruk van die auto's ruim de helft lager ligt dan de variant met een klassieke verbrandingsmotor. Ook wanneer de energie waarop een elektrische auto is aangedreven niet duurzaam wordt opgewekt, zijn de auto's beter voor het klimaat. Maar de winst is dan een pak lager. Daarom moeten overheden en energiebedrijven een tandje bijsteken. 

"We hebben bewust de beslissing genomen om een volledig elektrische autobouwer te worden en een voortrekker in de industrie", zegt CEO Håkan Samuelsson aan de vooravond van de klimaattop in Glasgow. "Maar we kunnen die transitie onmogelijk alleen voltooien. Overheden en energiebedrijven zullen wereldwijd moeten investeren in duurzame elektriciteit en de nodige laadcapaciteit zodat elektrische voertuigen de belofte van schone mobiliteit kunnen vervullen." 

Het bedrijf verwijst naar cijfers van het Internationaal Energieagentschap IEA, die aantonen dat investeringen in schone energie licht toenemen maar dat het ruimschoots onvoldoende is om de gevolgen van de klimaatopwarming te dempen. Die investeringen zouden tegen 2020 moeten verdubbelen om de klimaatopwarming onder de 2 graden celsius te houden. Een verdrievoudiging is nodig om die onder 1.5 graad celsius te houden.

Volvo analyseert de CO2-afdruk van haar elektrische voertuigen in grondige analyses die ook de afkomst van de energie in rekening brengt. Daaruit blijkt dat de levenscyclus van een C40, aangedreven met duurzaam opgewekt energie, een CO2-afdruk heeft van 27 ton. Een pak minder dan de afdruk van een klassiek aangedreven XC40, die een CO2-afdruk van 59 ton heeft. Wanneer bestuurders een elektrische C40 niet met groene stroom laden maar met een wereldwijd gemiddelde stroommix (60 procent fossiele brandstoffen), dan stijgt de CO2-afdruk van de auto tot 50 ton.

Maar de investeringen in groene stroom zijn niet enkel nodig om het elektrisch wagenpark aan te drijven. Ook de bouw van een elektrische auto vraagt meer stroom. De uitstoot om een elektrische C40 te bouwen zijn 70 procent hoger dan de productie van een XC40 met een verbrandingsmotor. Voornamelijk vanwege de batterij, het gebruikte staal en het hogere aandeel aluminium in de auto.

Volvo zegt zelf stappen te ondernemen om die uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Onder meer door investeringen in het productie van emissievrij staal en groene productie van batterijen. De autobouwer wil de gemiddelde productie-uitstoot per auto met 40 procent verminderen tussen 2018 en 2025.

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.