De Algemene Vergadering van CD&V heeft woensdagavond het licht op groen gezet voor de ontwerpteksten waarmee voorzitter Joachim Coens de partijstatuten wil vernieuwen. Bedoeling is dat er nu verschillende overlegrondes volgen, om de tekst dan definitief goed te keuren op het statutair ledencongres van 12 juni.

Voorzitter Coens werkte de voorbije maanden onder de radar aan de vernieuwing van zijn partij. Daarbij hoort de totale vernieuwing van de partijstatuten. "De nieuwe CD&V wil dynamisch, fris, authentiek, ambitieus en open zijn", luidt het op de website van de christendemocraten. De Algemene Vergadering van de partij kreeg woensdag een digitale voorstelling van de ontwerptekst. Die wordt nu voer voor discussie en er kunnen amendementen op worden ingediend.

Ten eerste wil Coens de organisatie van de partij dynamischer maken. Die is vandaag volgens hem te log, met een wirwar aan vzw's en besluitvormingscomités. In de plaats daarvan moet er een transparant en duidelijk model komen, met een scheiding tussen politieke besluitvorming en interne organisatie.

De politieke besluitvorming komt terecht op drie niveaus: het jaarlijks partijcongres, de maandelijkse partijraad en het wekelijkse partijbestuur. Coens belooft de rol van de leden daarin te vergroten en wil het mogelijk maken dat het lokale niveau kan doorstromen naar het nationale besluitvormingsniveau. Een plaats in het partijbestuur zal ook niet langer een verworven recht zijn.

Coens wil ook een lenteschoonmaak houden binnen "archaïsche ideeën en termen uit het verleden". Jongeren moeten vanaf 15 jaar lid kunnen worden en de voorzitter mag nog slechts twee keer worden herverkozen. Het is ook de bedoeling bepaalde doelstellingen die deel uitmaken van het dna van de partij, moderner te vertalen. Denk daarbij aan uitdrukkingen als het personalisme, rentmeesterschap of subsidiariteit.

Als het van de voorzitter afhangt, verandert de eerste regel van de statuten naar: "We geloven in wat mensen kunnen." En de oude voorwaarden om lid te mogen zijn van de partij gaan op de schop. Die konden volgens Coens immers kwetsend of zelfs discriminerend zijn. "Het is niet langer aan de partij om zich te mengen in persoonlijke levenskeuzes van haar leden. Het engagement tegenover onze waarden is voor ons het enige wat telt", luidt het.

Om de werking van de partij meer open te stellen, wil hij een systeem van geregistreerde kiezers invoeren. Die mogen mee beslissen over partijstandpunten, ideeën op de agenda plaatsen en meedoen aan polls. "We zijn een partij die altijd rekening zal houden met het middenveld, want het is daar waar burgerschap en engagement samen komen. Toch behoren we niemand toe en zijn we aan niemand verantwoording verschuldigd, behalve aan onze leden en aan onze idealen." Dat lijkt een duidelijke stellingname richting de traditionele standen binnen de familie.

Aan de nieuwe versie van de statuten ging "lang en veelvuldig overleg en discussie" vooraf. Toch kwam er woendag ook kritiek vanuit de geledingen - een term die Coens overigens wil aanpassen. Een deel van het protest sloeg op de aanpassing voor de jongeren en de senioren. De jongeren worden jonger (tot 31 jaar in plaats van 35 jaar) en de senioren worden ouder (vanaf 67 in plaats van 60 jaar).

Bron: Belga 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.