Het ontwerpdecreet werd vorig jaar al goedgekeurd door het Vlaams Parlement. Vanaf half februari zullen Vlamingen tot 75.000 euro via aandelen kunnen investeren in bevriende kmo's. De investeerder krijgt daarbij tot 5 jaar lang een fiscaal voordeel van 2,5 procent. Ondernemers kunnen op die manier tot 300.000 euro kapitaal verwerven.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden. Zo mag je als kapitaalverstrekker geen werknemer of bestuurder van de onderneming zijn en niet de echtgenoot of de wettelijke samenwonende partner van de bestuurder zijn. Een kleine aandeelhouder die tot maximaal 10% van de aandelen bezit, kan wel bijkomend kapitaal verschaffen via het systeem van het vriendenaandeel.

Het vriendenaandeel kan worden gecombineerd met een win-winlening, maar de combinatie van de twee kan maximaal 75.000 euro bedragen. 

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.