WannaWork, het job- en rekruteringsplatform dat in 2017 werd opgestart door Vlaams Parlementslid Sihame El Kaouakibi maakt een doorstart onder de vleugels van Copus Group (Vivaldis Interim). WannaWork is een job- en rekruteringsplatform dat jonge afgestudeerden en werkgevers begeleidt bij het vinden van én communiceren met elkaar om meer diversiteit en inclusie op de werkvloer te bekomen.

Onderdak bij Copus Group, het moederhuis van Vivaldis

InterimWannaWork behoort vanaf 1 februari 2021 tot Copus Group, het moederbedrijf van HR dienstverleners en gerenommeerde rekruteringsbedrijven – waaronder Vivaldis Interim en Seal Jobs - onder leiding van CEO Anke Ulens.

Anke Ulens, CEO Copus Group licht toe: “4 jaar geleden was er al nood aan een job- en rekruteringsplatform als WannaWork. Een platform dat zich focust op het matchen van jonge afgestudeerden met een zeer brede verscheidenheid qua cultuur, sociale achtergrond & interesses, en het bedrijfsleven. De voorbije vier jaar werd sterk ingezet op het bereiken én uitbreiden van de WannaWork community door Sihame en haar team. Copus Group is een netwerk van uitzend- en rekruteringsplatformen dat zich richt naar specifieke doelgroepen en biedt nu ook WannaWork haar jarenlange nationale én internationale rekruterings-expertise opdat het verder kan groeien.”

Sihame El Kaouakibi, bezieler van WannaWork en huidig Vlaams Parlementslid: “WannaWork begon vanuit een eenvoudige vaststelling: enerzijds zagen we jongeren met een zeer diverse sociale en culturele achtergrond en boordevol talent, hongerig naar een job. Anderzijds stelden we de schaarste aan diversiteit en inclusie vast op de werkvloer én luidde het bij de werkgevers dat ze deze doelgroep niet voldoende bereiken. Als start up is het niet evident om een plaats te vinden in de rekruteringswereld. Doch was opgeven geen optie. Onder de vleugels van Copus Group en de drive van Anke Ulens kan WannaWork groeien en nog meer impact genereren met haar missie naar meer diversiteit en inclusie op de werkvloer.”

Stedelijke jongeren herkennen zich niet in de huidige bedrijfswereld

Jongeren met een diploma hoger onderwijs op zak geven steeds vaker aan dat ze solliciteren anno 2021 moeilijk vinden. Ze herkennen zichzelf niet in het huidige bedrijfsleven en vinden het moeilijk om te communiceren met en te solliciteren voor een bedrijf dat op het eerste zicht niet de diversiteit van hun leefwereld weerspiegelt. Werkgevers geven aan dat ze deze jongeren onvoldoende bereiken en hun vacatures niet ingevuld krijgen. Er gaat dus veel talent verloren omdat beide elkaar mislopen. Deze kloof valt voornamelijk op bij stedelijke jongeren met een hogere opleiding, de Young Urban Potentials of YUPs. De huidige generatie stedelijke jongeren is veel meer divers qua opleiding, sociale en culturele achtergrond én ze houden er een andere manier van communiceren op na dan pakweg een generatie geleden.

Willem Van Noten, Business Manager WannaWork bij Copus Group  licht de strategie toe: “De visie van WannaWork 1.0. blijft dezelfde: een jobplatform aanbieden waarin élke afgestudeerde - ongeacht, culturele of sociale achtergrond en interesses - zich herkent én waar de werkgever deze jongeren vindt. Ik geloof erin dat de samensmelting van de visie van Sihame en de rekruterings-expertise van Copus Group jonge afgestudeerden en talentzoekers zal kunnen matchen. Copus betekent samen werken. Wij gaan samen met de young professionals en de bedrijven op zoek naar de perfect match, niet louter op basis van een CV en vacature op papier, maar door zowel het talent als het bedrijf eerst te leren kennen en ze dan te matchen. ”

Een jobplatform gebaseerd op een community van talent en talentzoekersWannaWork organiseert events en workshops waar talent en talentzoekers elkaar kunnen ontmoeten en leren kennen voorafgaand aan het sollicitatie- en rekruteringsproces. WannaWork biedt young professionals advies bij het solliciteren en begeleidt werkgevers bij het communiceren naar en onboarden van deze next generation, om zo meer diversiteit en inclusie op de werkvloer te bekomen. 

De jobbeurs 2.0.

Patrick De Groote legt uit waarom Zomer Van Antwerpen een communicatiemedewerker wil rekruteren via WannaWork: “Zomer Van Antwerpen is op zoek naar een communicatieverantwoordelijke die niet alleen voeling heeft met ons breed cultureel aanbod, maar ook met de sociale realiteit in Vlaanderen anno 2021. We hopen via WannaWork een medewerker te vinden die ook naast het traditionele cultuur-denken kan opereren en een unserved audience weet te bereiken.”

Jan van den Nieuwenhuijzen, voormalig CEO SD Worx, die eerder mee zijn schouders zette onder het platform reageert enthousiast: “Ik heb me van bij de start mee achter het concept van WannaWork gezet. Onze samenleving wordt steeds meer divers en inclusie is geen nice to have meer of iets voor de verre toekomst. Het is een acute noodzaak voor jongeren die kansen zoeken én voor de bedrijfswereld die nood heeft aan talent. Zonder inclusie kunnen ondernemingen en organisaties onvoldoende beroep doen op het potentieel in onze samenleving. Ik ben bijzonder verheugd dat WannaWork verder kan groeien onder de vleugels van de Copus Groep en zo de hoognodige inclusie verder mee kan realiseren.”

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.