De werkgeversorganisaties zijn tevreden dat de federale overheid geen telewerk meer aanbeveelt, waardoor de arbeidsorganisatie opnieuw bij de ondernemingen zelf komt te liggen. "Het komt aan de werkgevers toe om samen met hun medewerkers afspraken te maken over het eventuele structurele karakter van telewerk", zegt ondernemersorganisatie Voka in een persbericht.

"Bedrijven krijgen de vrijheid om het werk te organiseren volgens hun bedrijfscultuur, sector en functies. Dit is een goede zaak in het kader van het economisch herstel dat zich momenteel voltrekt", reageert ook Pieter Temmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen.

Volgens Voka zullen de bedrijven er alles aan doen om de werkplekken veilig en gezond te houden. Dat beaamt ook CEO van technologiefederatie Agoria, Bart Steukens. "CO2-meters en ventilatie zullen nu aan belang winnen", zegt hij. "Ik heb er vertrouwen in. Agoria heeft de technologiesector de voorbije maanden immers flink klaargestoomd voor het nieuwe werken."

De verschillende werkgeversorganisaties maken zich wel zorgen over de situatie in Brussel. "De te lage vaccinatiegraad in Brussel hypothekeert de terugkeer naar kantoor voor alle bedrijven in Brussel en de relance van de economie in het Brussels gewest", zegt Voka. 

Gedelegeerd bestuurder Hans Maertens roept "de Brusselse verenigingen, religieuze gemeenschappen en werkgevers op om samen met de overheid zo snel mogelijk bijkomende vaccinatieacties op te zetten".

Ook zelfstandigenorganisatie NSZ is ongerust:  "Veel zelfstandigen in Brussel -vooral in het centrum, de Europese wijken en de kantoorwijken- hebben al erg te lijden onder de gevolgen van de crisis (telewerk, afwezigheid van toeristen, ...)", klinkt het. "Het is ondenkbaar dat de Brusselse economische actoren gediscrimineerd worden tegenover hun Vlaamse en Waalse collega's omwille van de vaccinatieachterstand!" En ook VBO roept op tot een voortzetting van de vaccinatiecampagne, "vooral in Brussel".

Unizo schaart zich achter het behoud van enkele beperkte basismaatregelen, zoals aandacht voor voldoende ventilatie, en is opgelucht dat het gebruik van coronacertificaten de absolute, tijdelijke uitzondering zal blijven voor heel grote events. "Gelet op de verscherpte controles bij reizen vraagt Unizo wel bijzondere aandacht voor de impact op de reissector", klinkt het. "Die blijft op vlak van steun uit de boot vallen, terwijl hij tot de hardst getroffen sectoren behoort."

"We zetten vandaag weer een nieuwe stap in de normalisering van het maatschappelijk en economisch leven", zegt ook gedelegeerd bestuurder van Voka Hans Maertens. "We rekenen erop dat eind september alle resterende maatregelen zullen worden afgebouwd en dat de federale crisisaanpak overgaat naar de regio's, provincies en gemeenten. Daarmee zal een einde komen aan deze zware gezondheidscrisis met grote gevolgen."

NSZ tot slot, noemt het "goed nieuws dat de horeca 'normaal' kan hervatten en dat discotheken en zelfstandigen in het nachtleven het perspectief krijgen van de heropening op 1 oktober". De zelfstandigenorganisatie blijft wel voorzichtig. "De overheden mogen er niet van uitgaan dat alles weer normaal is. Veel zelfstandigen, vooral in de sectoren die verplicht moesten sluiten, hebben nog steeds een lage omzet", klinkt het. "Begeleidende en ondersteunende maatregelen zullen nog steeds noodzakelijk zijn, ten minste tot het einde van het jaar."  

Unizo benadrukt nog dat de discotheken en danscafés ongelijk behandeld worden in vergelijking met binnenevents. "Dit krijg je aan niemand uitgelegd", zegt gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche, "Een heropening van de discotheken op 1 september, zij het dan voorlopig nog met gebruik van het coronacertificaat, was veel logischer en correcter geweest."

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.