Werving en behoud van talent topprioriteit voor CEO's


25 Aug
25Aug

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat 80 procent van de bedrijfsleiders hun digitale uitbreidingsplannen hebben versneld tijdens de lockdown. Dat bleek noodzakelijk door de toename van het thuiswerk bij het personeel en de online communicatie met klanten.

Toch blijkt er wat onzekerheid te bestaan over de uiteindelijke omvang van de verschuiving van de gedeelde kantoorruimte naar het thuiswerk. 69 procent van de bedrijfsleiders is alvast van plan om op korte termijn de kantoorruimte te verminderen.

'Misschien vindt een soort hybride manier van werken zijn weg naar de nieuwe dagelijkse realiteit', zegt Bill Thomas, CEO van KPMG International.

Uit het onderzoek blijkt ook dat 73 procent vastgesteld heeft dat het omschakelen naar thuiswerk de pool van sollicitanten heeft vergroot. 'Dat zou kunnen leiden tot teams die wereldwijd meer verspreid zijn en meer online communiceren', aldus Thomas.

Het onderzoek toont nog aan dat bedrijfsleiders zowel het aanwerven als het behouden van talentvol personeel als een topprioriteit beschouwen. Tot die prioriteit behoren ook de gezondheid en het welzijn van de werknemers. In de ranglijst van risico's voor de komende drie jaar stijgt dat gegeven naar de elfde plaats.

Andere risico"s houden verband met toeleveringsketens die beïnvloed worden door toenemende handelsspanningen als gevolg van de coronapandemie. Er heerst bij de bedrijfsleiders bovendien bezorgdheid over het leefmilieu en de klimaatproblematiek.

Over de vooruitzichten voor de wereldeconomie bestaat er wel wat verdeeldheid onder de bevraagde CEO's. 32 procent zegt minder vertrouwen te hebben in vergelijking met het begin van dit jaar. Eenzelfde percentage zegt meer vertrouwen te hebben.

Het onderzoek van KPMG is gebaseerd op een rondvraag bij 315 CEO's in Australië, Canada, China, Frankrijk, Italië, Japan, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten tussen 6 juli en 5 augustus.

Bron: Trends

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.