Vanaf 15 februari 2022 telt de raad van bestuur van vzw SODAplus drie extra leden. Zowel Wouter Torfs, CEO van Schoenen Torfs, als Lesley Arens, oprichtster van #ZigZagHR en Kristof De Witte, onderwijseconoom aan de KU Leuven, engageren zich om de missie van vzw SODAplus verder uit te dragen.  

Tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van vzw SODAplus werd gestemd over nieuwe kandidaturen voor de raad van bestuur van de vzw. Wouter Torfs, Lesley Arens en Kristof De Witte werden unaniem verkozen voor een termijn van minimaal drie jaar.

Wouter Torfs is al sinds 2016 ambassadeur van vzw SODAplus. De missie van SODAplus ligt hem dan ook nauw aan het hart. "Schoenen Torfs is al 10 keer verkozen tot beste werkgever van België. Om dat te kunnen bereiken moet je investeren in een sterke bedrijfscultuur en een positieve houding van medewerkers. Vzw SODAplus doet dit al van op de schoolbanken: samen met de deelnemende scholen stimuleert SODAplus jongeren om in te zetten op stiptheid, orde en gedrevenheid. Deze waarden zijn van essentieel belang om succesvol te kunnen zijn in het professionele leven."

Lesley Arens, oprichtster van het bekende Vlaamse HR-platform #ZigZagHR, is het tweede nieuwe lid van de raad van bestuur. Voordat Lesley haar weg vond in de HR-wereld maakte ze carrière in het onderwijs. Deze twee werelden lopen volgens Lesley parallel, maar zouden nog beter op elkaar kunnen inspelen. Als lid van de raad van bestuur van vzw SODAplus wil Lesley Arens de focus leggen op onderwijs en HR en deze met elkaar verbinden. 

Als derde nieuw lid mag de vzw Kristof De Witte verwelkomen. Kristof is hoogleraar onderwijseconomie aan de Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen van de KU Leuven en bijzonder hoogleraar aan de United Nations University Merit Maastricht.  Dankzij zijn onderzoek, dat aanleunt bij de missie van vzw SODAplus, heeft De Witte connecties op Vlaams en Europees niveau. Zo kan hij een grote meerwaarde betekenen voor de verdere uitbouw van een sterk attitudebeleid binnen het secundair onderwijs.

Met de toevoeging van Wouter Torfs, Lesley Arens en Kristof De Witte telt de raad van bestuur van SODAplus intussen zeven leden. De vier andere zetels worden ingevuld door:

  • Koen Dewettinck, professor Human Resource Management aan Vlerick Business School. Hij zet zich samen met SODAplus in om onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen.
  • Martin Valcke, professor Onderwijskunde aan de UGent. Hij streeft naar een inclusief en gelijkwaardig onderwijs over de verschillende opleidingsvormen heen.
  • Karolien Keppens, Postdoctoraal onderzoeker aan Universiteit Gent.
  • Simon Mensaert, oprichter en dagelijks bestuurder vzw SODAplus.
Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.