De Lijn hield samen met partnersteden Genk, Leuven, Antwerpen en Mechelen een haalbaarheidsstudie over zelfrijdende bussen in de steden. Het initiatief kwam er nadat in 2018 was gestart met een project rond autonoom vervoer op Brussels Airport, waar een zelfrijdende shuttle intussen zijn eerste ritten reed.

Bij de studie werd uitgegaan van een significante mobiliteitswaarde, voertuigen zonder veiligheidssteward en een operationele kost die lager ligt dan hij het klassiek vervoer. Dat laatste zou nodig zijn om de hoge investeringen op termijn terug te verdienen. Er werd ook al onderhandelingen opgestart met potentiële constructeurs.

Uit de haalbaarheidsstudie is echter gebleken dat de markt voor autonoom vervoer de voorbije jaren onvoldoende geëvolueerd is, meldt De Lijn woensdag. De aangeboden technologische mogelijkheden zijn nog niet performant en betrouwbaar genoeg voor complexe stedelijke verkeerssituaties. Het project blijkt daardoor fors duurder dan verwacht en ook de coronacrisis zet druk op de budgetten."

De slotsom was dat de beoogde projecten stedelijk autonoom vervoer nog niet realiseerbaar waren binnen de vooropgestelde randvoorwaarden", klinkt het. "De Lijn en de partnersteden hebben vervolgens in goed overleg beslist om de onderhandelingsprocedure stop te zetten en de opdracht niet te gunnen."

De vervoersmaatschappij spreekt wel van een zeer interessant leerproces tijdens de projectvoorbereiding en de gevoerde onderhandelingen met technologieaanbieders. De ervaringen worden dan ook meegenomen in het project op Brussels Airport, dat wel verder loopt.De Lijn blijft volgens directeur-generaal Roger Kesteloot de vinger aan de pols houden van autonoom vervoer. "Verder zetten we ook voluit in op de digitalisering van ons aanbod en de elektrificatie van ons voertuigenpark. We oordelen dat vandaag het niet het juiste moment is om ook bijkomende projecten autonoom vervoer op te starten maar bereiden ons wel verder voor op een toekomst waarin baanbrekende innovaties ons zullen toelaten om het aanbod voor de klant steeds verder te optimaliseren." 

Bron: Belga

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.