De markt van vandaag heeft nog nooit zo’n flexibele werkwijze gevraagd. Hiërarchische structuren lopen dan ook vast op de huidige vraagstukken. In een artikel op MT.be schrijft Karlien Vanderheyden, doctor in de psychologie en professor aan de Vlerick Leuven Gent Management School, dat kleine, autonome teams een deel van het antwoord kunnen zijn op de huidige knelpunten binnen de werking van het bedrijf. Ze zijn veel wendbaarder, waardoor ze sneller reageren op uitdagingen. Daarnaast werken ze vernieuwender en zijn ze meer oplossingsgericht: eigenschappen die zeker nu, in tijden van corona, goed van pas komen. 

Who’s in? 

Het is belangrijk dat het team zelfsturend is.  Het heeft de verantwoordelijkheid over een specifiek deel van het werk waar de traditionele leidinggevende niet of minder aanwezig is. “Alle teamleden vervullen verschillende, wisselende functies en bepalen dan ook zelf hoe en wanneer ze te werk gaan”, aldus Vanderheyden, die gespecialiseerd is in communicatie, sociale vaardigheden en teamwerk.. Hoe meer variatie in type mensen, hoe sterker het team. Daardoor kan je beter inspelen op een gevarieerde omgeving. Ook verschillende generaties zijn een absolute meerwaarde. De jonge en oudere generaties hebben beiden kwaliteiten die de andere niet bezit waardoor ze niet alleen leren van elkaar, maar elkaar ook aanvullen. Dat zorgt voor een goed evenwicht binnen het team. 

CEO wordt coach

Bij een autonoom team wordt de leidinggevende functie ingevuld als coach. Iemand die de teamleden ondersteunt zonder tussenkomst bij elk probleem. De leider geeft inzichten en zal de teamleden individueel coachen zodat het team zelf problemen kan ombuigen tot opportuniteiten.  Als leidinggevende is het absoluut noodzakelijk om het team voldoende autonomie te geven en vooral ook duidelijk te maken wat dat inhoudt.  En goede coaching loont! Teams met een hoge betrokkenheid  zijn 22% productiever, hebben 65% minder personeelsverloop en maken 41% minder fouten. Dat toont een onderzoek door het Amerikaanse advies – en onderzoeksbureau Gallup aan.

We’re all in this together

In haar artikel wijst Vanderheyden erop dat het als coach belangrijk is om je stijl individueel aan te passen per teamlid. Sommigen zijn geboren leiders en hebben nood aan directe feedback, anderen zijn meer timide waardoor ondersteuning en vertrouwen belangrijke factoren zijn. Beloon het team om de samenwerking te stimuleren. Wanneer iets niet volledig gaat zoals gepland, bespreek dan wat ze kunnen leren in plaats van hen af te rekenen op fouten. Eerlijkheid creëer je door te luisteren naar alles wat het team te vertellen heeft, ook als de boodschap minder prettig is. Wat dus erg belangrijk is, is het “we’re all in this together”- gevoel. 

Efficiënt, motiverend en besparend

Zelfsturende teams hebben tal van voordelen volgens Vanderheyden. Teamleden die zelf invloed hebben, tonen een grotere betrokkenheid en motivatie. Bovendien werken ze ook efficiënter! Omdat ze niet steeds moeten aftoetsen bij een leidinggevende, winnen ze kostbare tijd. En je hoe het spreekwoord gaat: time is money. Volgens de voormalige Chief Operating Officer van Punch Powertrain zakken de kosten in het productieproces door de hogere flexibiliteit. Daarbij is de output per medewerker verdubbeld en de afwezigheid van zijn medewerkers gedaald.  

Mogelijke valkuilen 

Hoe goed dit ook allemaal klinkt: op MT.be wijst Vanderheyden ook op de mogelijke valkuilen. Als het management zijn verantwoordelijkheden maar gedeeltelijk wil opgeven, kan een team onmogelijk werken. Het team moet op zijn beurt een goed zicht hebben op de rollen van de verschillende leden en die ook in vraag durven stellen. Open communicatie is noodzakelijk. Reflecteer, stel elkaar op de proef en durf beslissingen nemen. Conflicten mogen niet uit de weg gegaan worden.Door het grote verantwoordelijkheidsgevoel van de leden moeten ze ook extra waakzaam zijn voor een burn-out. Sommige medewerkers lopen het risico om te weinig afstand te nemen, waardoor ze eronderdoor gaan.  Maar met die aandachtspunten in het achterhoofd zijn deze zelfsturende teams toch een interessante piste om te bekijken. Als er sterke teams gevormd worden, kan het vooral positief uitdraaien voor een bedrijf en haar werknemers.

Auteur: Lauren Sadones

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.