De vraag om divers perspectief in de bestuurskamer klinkt al lang en luid, over de meerwaarde is nauwelijks meer discussie. Een diverse bestuurskamer behoedt bestuurders voor een tunnelvisie en verbreedt de kennis, expertise en inzichten ten gunste van de bedrijfsprestaties.

Stereotypering is nog altijd de grootste barrière voor vrouwen om de top te bereiken

Onderzoek van Nyenrode Business Universiteit toont aan dat gender stereotypering de grootste barrière is voor vrouwen om de top te bereiken in het bedrijfsleven.
Lees het artikel

Faalangst blokkeert de weg naar meer diversiteit in de bestuurskamer

De vraag om divers perspectief in de bestuurskamer klinkt al lang en luid, over de meerwaarde is nauwelijks meer discussie. Toch worden kandidaat-bestuurders met een niet-klassieke achtergrond nog te vaak als te riskant gezien. Professor Mary-Hunter (Mae) McDonnell van de Wharton Business School in Philadelphia beschrijft drie stappen om eraan te werken.
Lees het artikel