Het item leiderschap belicht de vaardigheden die bestuurders nodig hebben om zichzelf en anderen door uitdagende tijden te loodsen. We geven inzichten in leiderschap die dagelijks toepasbaar zijn in uw organisatie. 

Human Capital Management hoort op raad van bestuur

Belgische werkgevers hebben er alle belang bij om human capital te verankeren op het hoogste organisatieniveau. Aandeelhouderswaarde kan vandaag niet bestaan zonder aandacht voor medewerkerswaarde.
 Lees het artikel

Wat doet een goede voorzitter?

De Bestuurder interviewde het afgelopen jaar heel wat voorzitters van diverse organisaties. Op basis van hun inzichten en ervaringen maakten we een analyse van de voornaamste taken van een goede voorzitter.
Lees het artikel

Hoe begin je aan een eerste termijn als bestuurslid?

Alice Breeden (Heidrikck Consulting) en Richard Jolly (Stokes & Jolly Consulting) geven drie tips aan nieuwe bestuursleden om hun stem in de bestuurskamer te vinden en al vroeg in hun ambtstermijn een wezenlijke bijdrage te leveren.
Lees het artikel 

Welke bestuurders hebben de grootste invloed?

Onderzoek van Kellogg School of Management toont aan wat bestuurders nodig hebben om strategische veranderingen in een bedrijf door te voeren. 
Lees het artikel

Een nieuwe tijdelijke chief voor elk probleem

Om nieuwe grote uitdagingen het hoofd te bieden, grijpen CEO’s vaak naar een handig hulpmiddel. Ze creëren nieuwe directiefuncties. Het is een signaal aan het personeel en de buitenwereld dat de bazen begrijpen wat echt belangrijk is en dat ze erom geven. Het helpt hen ook om middelen te mobiliseren en talent aan te trekken.
Lees het artikel

De rol van een voorzitter in crisistijd

Voorzitter zijn van een raad van bestuur is een evenwichtsoefening. Hij of zij mag niet té betrokken zijn bij de uitvoering van de strategie van een bedrijf, maar mag tegelijkertijd ook niet te veel afstand houden. Ervaren voorzitters voelen de juiste balans aan.
Lees het artikel

Vier redenen om te focussen op een ecosysteem voor human capital

Ecosystemen helpen leiders om veranderingen als gevolg van sociale, economische en technologische factoren beter te beheren. Een workforce ecosysteem is een structuur die bestaat uit onderling afhankelijke actoren, van zowel binnen als buiten de organisatie, die samenwerken om zowel de individuele als collectieve doelen na te streven. Een nieuwe benadering als nieuwe oplossing op een nieuw probleem.
Lees het artikel 

ESG