Philip Verhaeghe geeft zijn mening over actuele onderwerpen die hun weerslag hebben op de bestuurskamers. Hij heeft diverse ondernemingen en organisaties geadviseerd en geassisteerd bij de toepassing van corporate governance. Als freelance redacteur beschrijft hij in interviews, tijdschriftartikels en blogs zowel de nieuwe trends als de blijvende uitdagingen voor ondernemers, bestuurders en managers 

Een governance penalty wegens gevaarlijk spel

Bij zijn vertrek als voorzitter van Cercle Brugge in 2011, hield Frans Schotte een pleidooi voor meer goed bestuur bij de Pro League. Ondertussen zijn we meer dan 10 jaar verder, maar volgens opinieschrijver Philip Verhaeghe heeft de Pro League dringend een governancebooster nodig.
Lees het opiniestuk

Meer data in de raad van bestuur!

 Naar aanleiding van de tiende verjaardag van Flow Pilots had opinieschrijver Philip Verhaeghe een gesprek met CEO en digital leader Dewi Van De Vyver. Ze is bestuurder bij Voka vzw en Thomas More, actief in het #STEMplatform van Françoise Chombar en was ICT Woman of the Year in 2020. Niet te verwonderen 'digitalisering van de bestuurskamer' het thema is van dit opiniestuk.
Lees het opiniestuk

COVID19 maakte van HR en welbevinden prominente bestuursthema's

Human capital - de kennis, ervaring en vaardigheden van een werknemer - is een belangrijke hulpbron voor organisaties en kan concurrentievoordeel bieden, vooral in een kenniseconomie. Volgens opinieschrijver Philip Verhaeghe heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de strategie voor het menselijk kapitaal van de organisatie stevig op de bestuursagenda staat en in de strategische besluitvorming wordt geïntegreerd.
Lees het opiniestuk

Moeten familiebedrijven op zoek naar een nieuwe #purpose?

Onze opinieschrijver Philip Verhaeghe bezocht de "Dag van het familiebedrijf" en kreeg inspiratie voor zijn opiniestuk van deze maand. Moeten familiebedrijven meer aandacht schenken aan hun maatschappelijke doelstelling dan aan hun toekomstige eigendomsstructuren?
Lees het opiniestuk

Is ‘ESG’ zonder controle en afdwingbaarheid een doodgeboren kind?

De afgelopen weken werd er in de media aandacht besteed aan het conflict van een groep minderheidsaandeelhouders van Nyrstar met de zinkgroep en de grondstoffentrader Trafigura. Redacteur Philip Verhaeghe ging ermee aan de slag voor zijn maandelijks opiniestuk in De Bestuurder.
Lees het opiniestuk

In de discipline “deugdelijk bestuur” zit BOIC nog niet op medaillekoers.

Op 10 september verkiest de Algemene Vergadering van het BOIC een nieuwe voorzitter. Wie het ook mag worden, onze opinieschrijver Philip Verhaeghe wenst haar/hem heel veel succes met de ‘ferme kluif’ om goed bestuur te introduceren in de prestigieuze sportvereniging.
Lees het opiniestuk

Board Dynamics winnen snel aan belang

In het opiniestuk van deze maand, reflecteert Philip Verhaeghe over het belang van een gezonde bestuursdynamiek om de doeltreffendheid van het besluitvormingsproces te verhogen en een aangename omgeving te creëren waarin individuele bestuursleden gedijen.
Lees het opiniestuk 

Staat cybersecurity al hoog op de agenda van uw raad van bestuur?

De digitale transformatie (nog versneld door de lockdowns) en de toegenomen connectiviteit tussen organisaties gaan wereldwijd gepaard met steeds grotere, frequentere en meer geavanceerde cyberaanvallen naar overheden, burgers en bedrijven. Maar hoe meer gedigitaliseerd onze economie en hoe meer data in de cloud, hoe aantrekkelijker het voor hackers wordt om die gegevens te willen stelen. De gevolgen van dergelijke cybercriminaliteit kan voor elke organisatie aanzienlijk zijn, variërend van zware operationele en financiële schade tot reputatieverlies.
 Lees het opiniestuk

Een lang extern bestuursmandaat is nergens voor nodig ...

Het jaarlijkse hoogseizoen van de algemene vergaderingen met de bestuurdersbenoemingen is weer aangebroken. Een goede aanleiding voor enkele bespiegelingen over een te weinig gestelde maar belangrijke vraag: Wat is de ideale duurtijd voor een bestuursmandaat?
Lees het opiniestuk

Duurzaamheid in de bestuurskamers, nu!

Turid Solvang, oprichter & CEO van FutureBoards is ervan overtuigd: “Als maatschappij kunnen we ‘de duurzame ontwikkelingsdoelen’ enkel realiseren als ook bestuurders en topmanagers hierbij een leidende rol willen vervullen. Het is hoog tijd om te bespreken welke rol het bestuur voortaan moet spelen, hoe het moet werken en hoe het best is samengesteld. Er is dringend een ‘boardroom revolution’ nodig!
Lees het opiniestuk

Let's go governance!

De recente verwikkelingen bij vzw LGU Academy, meer bekend onder de naam “Let’s Go Urban” zijn mede door de mediabekendheid van stichtster Sihame El Kaouakibi breed uitgesmeerd in de nationale pers. Hoewel vooral zij in het oog van de storm staat mogen we niet vergeten dat in principe alle bestuurders van de vzw LGU Academy collegiaal aansprakelijk zijn voor de al dan niet zware fouten die nu voorwerp worden van een gerechtelijk onderzoek.
Lees het opiniestuk