ALGEMEEN DIRECTEUR ASSOCIATIE KU LEUVEN


De Associatie KU Leuven is een netwerk van kwaliteitsvolle hoger onderwijs instellingen verspreid over Vlaanderen en Brussel. Zij omvat vijf hogescholen (Vives, Odisee, Luca, Thomas More en UCLL) en een universiteit (KU Leuven) en verschaft jaarlijks onderwijs aan meer dan 100.000 studenten. De Associatie KU Leuven is voor haar dagelijkse leiding op zoek naar een Algemeen Directeur.

Website van de eenheid

Functie
 • U bent verantwoordelijk voor het functioneren van de associatie als geheel en waakt over de optimale werking van de diverse bestuurs- en overlegorganen. U stimuleert de wisselwerking tussen de associatie en haar partners en tussen de associatie partners onderling.
 • U bent voorzitter van het Bestuurscomité en lid van het Bestuursorgaan van de associatie. U coördineert de voorbereidingen de opvolging van de werkzaamheden van het Bestuursorgaan en het Bestuurscomité en u zorgt voor een deskundige uitvoering en opvolging van genomen beslissingen.
 • In overleg met de associatie partners bepaalt u mee de strategische prioriteiten van de associatie en de grote projecten en volgt die mee op.
 • U bereidt de begroting van de associatie voor en bent verantwoordelijk voor de correcte uitvoering ervan.
 • In opdracht van het Bestuursorgaan kan u de associatie vertegenwoordigen bij de Vlaamse overheid, in diverse overlegorganisaties van het hoger onderwijs en bij andere relevante externe stakeholders.
 • U geeft leiding aan het associatieteam,dat de dagelijkse associatiewerking ondersteunt. Zelf begeleidt u grotere transformatie- en samenwerkingsprojecten.
 • U verzorgt de interne en externe communicatie over de associatie en vormt het aanspreekpunt voor de pers.
 • U inspireert het brede netwerk van de associatie en speelt proactief in op opportuniteiten die het netwerk versterken en uitbouwen.


Profiel
 • U beschikt tenminste over een masterdiploma (of evenwaardigdoor ervaring) en beschikt over ruime managementervaring, bij voorkeur op bestuursniveau; ervaring in het hoger onderwijs in Vlaanderen, in een netwerkorganisatie of  ervaring met transitieprocessen strekken tot voordeel.
 • U hebt strategisch inzicht en kan visie ontwikkelen vanuit een breed maatschappelijk perspectief op de langere termijn. U kan verschillende stakeholders verbinden rond concrete projecten die de positie vande associatie en haar partners versterken en inzake onderwijs en onderzoek de kansen voor en van studenten, docenten en onderzoekers vergroten.
 • U vervult een brugfunctie tussen het Bestuursorgaan en het Bestuurscomité; u bevordert de loyauteit bij en tussen de partners van de associatie door met hen een vertrouwensband op te bouwen en te versterken; u weet resultaten te boeken in een netwerkorganisatie.
 • U hebt zicht op voor de associatie relevante besluitvormingsprocessen en beschikt over de vaardigheden om daarin een actieverol te spelen.
 • U beschikt over sterke leiderschapscapaciteiten en u bent een goede people manager die overleg- en projectgroepen kan stimuleren en de medewerkers van het associatieteam verder kan coachen en ontwikkelen.
 • U bent sterk in communicatie, zowel mondeling als schriftelijk,zowel in het Nederlands als in het Engels en het Frans.


Aanbod

Het mandaat als Algemeen Directeur heeft een termijn van 5 jaar, en is tweemaal hernieuwbaar, mits positieve evaluatie. Wij bieden een voltijdse functie in een aantrekkelijke omgeving en een gepast verloningspakket.

Interesse?

Meer informatie is te verkrijgen bij mevrouw Sabrina Daems, tel.: +32 16 37 28 40.Solliciteren voor deze vacature kan tot en met 31/05/2021 via onze online sollicitatietoepassing

KU Leuven wil een omgeving creëren waarin alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen, ongeacht gender, leeftijd, culturele herkomst, nationaliteit of functiebeperking. Hebt u vragen in verband met toegankelijkheid of ondersteuningsmogelijkheden, dan kan u ons contacteren via diversiteit.HR@kuleuven.be.