Artsen Zonder Vakantie is een internationale NGO met een netwerk van 600 zorgprofessionals in België en Afrika. Via uitwisseling, vorming en continue professionele bijscholing ontwikkelt Artsen Zonder Vakantie aangepaste strategieën en methodieken, die ziekenhuizen helpen groeien naar een duurzame kwalitatieve en patiëntgerichte medische dienstverlening en zorg. Daarbij houden we maximaal rekening met de (lokale) eigenheid en capaciteit, en met de snel veranderende context die ons vakgebied bepaalt en staan onze waarden van integriteit, verbondenheid, streven naar excellentie, verantwoordelijkheid en duurzaamheid centraal. 

De verschillende regionale kantoren in Mechelen en Afrika staan in voor het mobiliseren van het netwerk, de begeleiding en omkadering van uitwisselingen tussen terreinvrijwilligers en lokale experten en de ontwikkeling van programma’s. We zoeken naar synergiën en complementariteit door partnerschappen en innovatie. Wij willen samen het verschil maken en impact realiseren.

Als vzw wordt Artsen Zonder Vakantie bestuurd door een Bestuursorgaan dat bestaat uit een gemotiveerde groep van onbezoldigde vrijwilligers met een brede waaier aan competenties. Het bestuursorgaan telt 7 bestuursleden, aangeduid door de Algemene Vergadering. Het Bestuursorgaan komt 6 maal per jaar samen (avondvergadering) in het kantoor in Mechelen of online. Het bestuursmandaat is onbezoldigd en heeft een looptijd van vier jaar en is tweemaal verlengbaar.

Artsen Zonder Vakantie is momenteel op zoek naar een geëngageerde kandidaat ter vervanging van een uittredend bestuurslid. Het mandaat start in mei 2022, voor een periode van 4 jaar. Je vindt de samenstelling van het Bestuursorgaan op de website van Artsen Zonder Vakantie.

Profiel van de kandidaat-bestuurder

Generieke competenties

  • Je herkent jezelf in de missie, de visie en de waarden van Artsen Zonder Vakantie.
  • Je geeft blijk van strategisch inzicht en hebt managementervaring. Bestuurservaring is en meerwaarde.
  • Je levert een kritische en constructieve bijdrage aan het debat
  • Je vult je rol als bestuurder op en professionele manier in• Je bent betrokken en geëngageerd
  • Je spreekt goed Nederlands en Frans

Specifieke competenties

  • Je bent arts. Een bijkomende opleiding volksgezondheid of tropische geneeskunde is een meerwaarde.
  • Je hebt een goede kennis van de algemene ontwikkelingsvraagstukken en de actuele trends op het gebied van volksgezondheid.
  • Je ben vertrouwd met gezondheidssystemen in Afrika.
  • Je hebt ervaring en voeling met vrijwilligerswerking.

Voor Artsen Zonder Vakantie zijn gelijke kansen belangrijk. Kandidaten worden geselecteerd op basis van hun kwaliteiten, ervaringen en competenties, ongeacht leeftijd, afkomst of gender.

Er zal eveneens rekening worden gehouden met de mate van complementariteit met de profielen van de huidige bestuurders.

Je gegevens en informatie worden met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

Interesse en enthousiast?

Stuur dan uiterlijk op 20 februari 2022 je kandidatuur met motivatiebrief, referenties en curriculum vitae (met vermelding van eerder uitgevoerde of huidige mandaten indien van toepassing) per email t.a.v. de Voorzitter – krista.vandenborre@azv.be  met als titel: “Kandidatuur bestuurder AZV”.

Meer informatie

Publicatiedatum: 31 januari 2022
Kandidatuur in te dienen voor 20 februari 2022