Geen enkele jongere mag het slachtoffer zijn van racisme of discriminatie.

Daarom ondersteunt School zonder Racisme scholen, leerlingen, leerkrachten en directies in het samenleven in diversiteit door de interculturele dialoog te stimuleren en door te werken naar een schoolcultuur die diversiteit erkent, omarmt en uitdraagt.

Zodat alle talenten maximaal tot ontplooiing kunnen komen.

Gewenst profiel

School Zonder Racisme zoekt bestuurders die zich daarvoor willen engageren. We zoeken gemotiveerde en geëngageerde bestuurders die vanuit hun ervaring, hun expertise, hun leefwereld, hun engagement, … zich willen inzetten voor onze missie: samen met de onderwijswereld bouwen aan een open en solidaire samenleving waarin jongeren opgroeien tot wereldburger.

Heb je voeling met de onderwijswereld, de leefwereld van jongeren, kennis over algemeen beleid, pedagogie, aanpak van racisme, personeelsbeleid, financiën, fondsenwerving en wil je deze expertise inzetten? Dat past, want we zoeken net bestuurders die ervaring hebben in één of meerdere van deze domeinen.

Wil je je inzetten om racisme terug te dringen, jongeren te vormen tot wereldburger en scholen en leerkrachten daarin te ondersteunen?

Draag je waarden als respect, openheid, gelijkheid,… hoog in het vaandel?

Aarzel niet langer en stel je kandidaat om toe te treden tot onze raad van bestuur. Iedereen komt in aanmerking!

We zoeken kandidaten met verschillende achtergronden die complementair zijn en met elkaar kunnen samenwerken.  

Ons aanbod

Hoe werkt de Raad van Bestuur?

Je komt terecht in een warme groep van bestuurders met een groot hart voor onze diverse samenleving.

Het bestuur vergadert vijf keer per jaar en houdt een denkdag samen met het team.

We streven ernaar om voor elke vergadering een thema vast te leggen en daar een inhoudelijke bespreking over te hebben.

De raad van bestuur ondersteunt een zelfsturend team van 5 medewerkers en een gedreven groep van vrijwilligers.

Als bestuurder fungeer je als strategische partner van het team en stippel je mee de krijtlijnen uit voor het beleid op korte en langere termijn.

Je hebt oog voor evoluties binnen het werkterrein en je zet actief je netwerk in om de belangen van de vzw te behartigen.

Het mandaat van bestuurder is onbezoldigd.

Je bent verzekerd voor bestuurdersaansprakelijkheid.

Binnen de Raad van Bestuur plannen we de oprichting van een Dagelijks Bestuur dat het zelfsturend team zal ondersteunen op het vlak van algemeen beleid, financiën en personeelsbeleid.

Contact

We zetten alles op een rijtje…

Word je warm van ons verhaal en zet je er graag je schouders onder?

Heb je voeling met onze missie en kan je met je achtergrond (bedrijf, functie, onderwijs) of ervaring een meerwaarde betekenen?

Stuur dan een e-mail naar Eddy Maes (eddy.maes@schoolzonderracisme.be), ten laatste tegen 17 december.

Je kan bij hem ook terecht voor meer informatie over de werking van SzR en van de Raad van Bestuur. 

 www.schoolzonderracisme.be