Directeur bij vzw Impuls


DIRECTEUR (M/V/X) VOLTIJDS

DIRECTEUR (M/V/X) VOLTIJDS

Plaats van tewerkstelling:

Impuls vzwReageren voor:

30/04/2021

IMPULS VZW

https://impulsvorming.be/

https://www.facebook.com/vzwImpuls/

https://www.linkedin.com/company/impuls-vzw/

Heb je een hart voor vorming en coaching? Geloof jij dat verbindend en waarderend communiceren en werken een belangrijke basis vormt voor een solidair en gelukkig samenleven en -werken?
Wil je, vanuit deze inspiratie, mee vorm geven aan Impuls, een organisatie gepokt en gemazeld in vorming, coaching en teambegeleiding voor particulieren, groepen en organisaties. Kun je een vzw laten groeien en een team motiveren? Dan zoeken we jou!
Impuls is een erkende vormingsinstelling voor particulieren en organisaties erkend als sociaal cultureel werk voor volwassenen. Je kan bij ons terecht voor open cursussen, in company trainingen, procesbegeleiding en coaching rond volgende thema's: persoonlijke ontwikkeling – verbindende communicatie – omgaan met agressie & conflicten – verbindend leidinggeven – samenwerken in groepen & teams.Impuls werkt met een dynamische groep van vier educatieve medewerkers en één administratieve medewerker. Daarnaast gaan vijftien freelance medewerkers aan de slag onder de Impuls vlag.Het kantoor van Impuls vind je in Aarschot, Elisabethlaan 64.

TAAKOMSCHRIJVING

Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor de werking van Impuls. Je coördineert en stuurt, in nauwe samenwerking met het team en het bestuursorgaan, het strategisch, zakelijk en personeels- en communicatiebeleid aan.

Je geeft leiding aan het team en rapporteert aan het bestuursorgaan.Strategisch beleid

● Je geeft, samen met het team en het bestuursorgaan, vorm aan de visie en de missie van Impuls en je draagt deze uit, zowel intern als extern.

● Je werkt, samen met het team en het bestuursorgaan de grote beleidslijnen voor Impuls uit.

● Je zoekt actief naar opportuniteiten om de werking van de organisatie te verbeteren en te verbreden.

● In het kader van de realisatie van de huidige en toekomstige werking bouw je aan een actief netwerk rondom Impuls.Zakelijk beleid

● Je bent eindverantwoordelijke voor het financieel administratief beleid en beheer.

● Je werkt in nauw partnerschap met een extern boekhoudkantoor.

● Je versterkt de financiële duurzaamheid van de organisatie. In jouw financieringsstrategie heb je oog voor een gezond evenwicht tussen het gesubsidieerde en niet gesubsidieerde luik.

● Je zorgt ervoor dat engagementen en projecten correct en efficiënt worden uitgevoerd en dat de beoogde resultaten er komen binnen het vastgelegde budget en tijdskader.Personeelsbeleid

● Je geeft leiding aan de medewerkers van Impuls.

● Je ontwikkelt en implementeert een personeelsbeleid waarbij je de dagelijkse werking coördineert en medewerkers motiveert en ondersteunt.

● Je zorgt voor een lerende werkomgeving waar co-creatie, participatie, vorming en efficiëntie essentieel zijn en er een gezonde balans tussen werk en privé is.Communicatiebeleid

● Je ontwikkelt en implementeert een hedendaags communicatiebeleid.

● Je werkt in nauw partnerschap met een externe communicatie-partner.

PROFIEL

 • Je hebt affiniteit met de brede sector / thematiek ‘vorming, coaching en ontwikkeling’.
 • Je hebt ervaring met het strategisch en zakelijk beheer van een organisatie.
 • Je hebt ervaring/interesse in communicatiebeleid.
 • Je bent gedegen in het opstellen, opvolgen en realiseren van organisatiedoelstellingen en bent in staat hierbij prioriteiten te stellen.
 • Je weet de inkomsten van de organisatie te ontwikkelen en de middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten.
 • Je hebt ervaring in leidinggeven, co-creëren, personeelsmanagement, motiveren en laten ontwikkelen van teams en medewerkers.
 • Je kunt je flexibel instellen op nieuwe kansen en weet opportuniteiten bij personeel en partners te optimaliseren.

AANBOD

 • Een contract van onbepaalde duur met een voltijdse tewerkstelling, Ook 80 % tewerkstelling is bespreekbaar.
 • Een snelle indiensttreding.
 • Een aangename werkomgeving met geëngageerde medewerkers.
 • Verloning volgens het barema L1 van het paritair comité 329.01, sector sociaal-cultureel volwassenenwerk met verrekening van relevante anciënniteit.
 • Wettelijke tussenkomst in woon-werkverkeer.
 • Extralegale voordelen: groepsverzekering, forfaitaire onkostenvergoeding, laptop, smartphone
 • Flexibele werktijden en mogelijkheden tot thuiswerk.
 • Een ruim verlofpakket (inclusief ADV dagen), flexibel op te nemen.
 • Ruime opleidingsmogelijkheden.

PRAKTISCH

Geïnteresseerd? Gelieve ten laatste op 25 april 2021 je kandidatuur met motivatiebrief en CV te sturen per mail naar Erik Vanwoensel, voorzitter via vanwoenselerik@gmail.com.De selectieprocedure plannen we in de week van 3 mei, met respect voor de geldende coronamaatregelen.Je persoonsgegevens worden vertrouwelijk behandeld en enkel gebruikt in het kader van deze aanwervingsprocedure.Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met Erik Vanwoensel, voorzitter via 0476560262.

PLAATS VAN TEWERKSTELLING

Elisabethlaan 64

3200 Aarschot

INHOUDELIJKE CONTACTPERSOON

Erik Vanwoensel

vanwoenselerik@gmail.com

0476 56 02 62